Ochranný vypínač proti chybnému proudu (ELCB) NV

Ochranné vypínače proti chybnému proudu (ELCB) se používají pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem a pro požární ochranu. Kromě jiného mají stejnou funkci jako MCCB.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies