Kompaktní výkonové vypínače (MCCB) NF

Kompaktní výkonové vypínače (MCCB) rozpínají a spínají nízkonapěťový vypínací obvod. Přeruší v případě nadproudu nebo zkratu automaticky pro ochranu vedení a zařízení v proudovém obvodu.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies