MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Velmi přesné monitorovací funkce realizované pomocí obvodu ASIC speciálně vyvinutého pro Mitsubishi, 3 digitální displeje a 1 velký sloupcový diagram umožňují pracovat až se 4 jednoduše odečitatelnými hodnotami a s rozsáhlými výstupními funkcemi pro např. měřená data nebo alarmy. K dispozici je Modbus (Standard) a komunikace CC-Link pro podporu otevřených datových sítí.

Elektronický multi měřící instrument

ME96SS může měřit všechny relevantní hodnoty nízkonapěťových a středněnapěťových rozvaděčů. Naměřené výsledky jsou zobrazovány na uživatelsky přívětivém a dobře čitelném displeji. Pomocí volitelného rozšiřovacího modulu mohou být realizovány decentrální vstupy/výstupy a připojení do otevřených sítí. Decentrální vstupy/výstupy mohou být použity pro vzdálený monitoring provozního stavu MCCB a ACB. ME96SS je možné integrovat do sítí CC-Link nebo jako ME96SS-MB do Modbus sítí a pomáhá analyzovat a optimalizovat energetickou spotřebu, při řízení našimi známými sériemi PLC.

  • Kompaktní rozměry dle DIN
  • Snadno čitelný displej a snadné ovládání
  • Flexibilní použití a modulární rozšířitelnost

Vysoký výkon a krystalicky jasný displej

  • Snadno čitelné funkce displeje:4 zobrazitelné položky, funkce automatického vypnutí podsvětlení displeje
  • Řada výstupních funkcí, od měřených dat až po alarm:Výstupní funkce 7 veličin, nastavitelná šířka pulzů, výstup pulzů na 2 adresách, nastavitelný analogový výstupní rozsah
  • Komunikační funkce pro podporu otevřených sítí:ModBus komunikace, CC-Link komunikace
  • Ovládací funkce dle motta „Hightech, ale snadné“:Snadné nastavení, snadné ovládání