MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Umožňuje kopírování a montážní práce stejným způsobem jako u člověka, přičemž je sledována síla působící na ruku. Umožňuje dokončit potřebné práce, jako je jemné nastavení síly a detekce síly.