MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
RT Toolbox je výkonný programovací software pro všechny roboty Mitsubishi, založený na PC. Programování, kontrola a debuggování jsou jen některé z vlastností tohoto softwarového paketu.

Komfortní programování

RT ToolBox3 je programovací prostředí pro všechny roboty Mitsubishi Electric. Umožňuje uživateli vytvářet programy za několik minut v programovacích jazycích MELFA BASIC IV, V a VI (v závislosti na modelu robota).

Komplexní technická podpora

RT ToolBox3 podporuje všechny procesy od uvedení do provozu až po odstraňování závad a operace k monitorování stavu robota a detekci poruch během provozu. To zahrnuje programování a opravu programu robota, jakož i kontrolu funkčnosti robota před jeho použitím, odhad doby cyklu a zkušební test robota před uvedením do provozu.

Od programování až po uvedení do provozu a údržbu

Díky funkci prediktivní údržby, která informuje uživatele o době mazání a životnosti baterie robota, lze snadno sledovat pohyby robota, provozní stav, vstupní signály a stav servomotorů. Přídavná funkce pro obnovení údajů o poloze snižuje výpadky v případě chyby.

Simulační funkce

RT ToolBox3 je schopen simulovat vytvořené programy až pro osm robotů. Je možné kontrolovat pohyby robota a měřit čas cyklu. Proto je simulační funkce užitečným nástrojem pro provádění předběžné kontroly provozu robota. Kromě toho mohou být signály propojeny s GX Works3 pro simulaci jednoduchých výrobních linek.

RT ToolBox3 Pro

RT ToolBox3 Pro umožňuje integraci s SolidWorks, takže mohou být použity všechny pokročilé funkce softwarového balíku 3D CAD. Tyto výkonné softwarové nástroje vám pomohou naplánovat, naprogramovat a otestovat Váš projekt. Kontrola dostupnosti pomáhá v raných fázích plánování vybrat vhodný systém robota pro každý úkol. Možnost integrace robotů a dalších součástí pracovních buněk do simulace podle potřeby usnadňuje optimalizaci layoutu Vaší aplikace.

Automatické vytváření programů robotů

Data o poloze a program robota potřebné pro ovládání robota mohou být automaticky generovány jednoduchým načtením 3D CAD dat obrobku do SolidWorks® a nastavením provozních podmínek a rozsahů. RT ToolBox3 dokonce podporuje programy pro složité tvarované obrobky, které vyžadují spoustu pozic teachování.

Realistické simulační prostředí

Programy robota je možné testovat přímo v simulačním prostředí, takže skutečná pracovní buňka nemusí být vyjmuta z výrobního procesu. Během simulace může být aktivováno a kontrolováno riziko kolize mezi robotem a periferním zařízením kliknutím na zařízení. Přitom je cesta robota označena čárou v prostoru.