MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Frekvenční měniče FR-F700 jsou již mnoho let hlavní technologií společnosti Mitsubishi Electric pro ventilátory/čerpadla. Tyto měniče však byly postupně vyřazeny, protože mnoho elektrických komponentů dosáhlo konce své životnosti.

Z tohoto důvodu již před několika lety nabídla společnost Mitsubishi Electric se svou řadou FR-F800 nástupnickou technologii s ještě více specializovanými funkcemi pro aplikace Fan/Pump.

Měniče FR-A700 byly po mnoho let hlavní špičkovou technologií Mitsubishi Electric pro pohon motorů.

Z tohoto důvodu již před několika lety nabídla společnost Mitsubishi Electric se svou řadou FR-A800 nástupnickou technologii s ještě specializovanějšími funkcemi pro pohon špičkových motorů.

Obě nové řady měničů, FR-F800 a FR-A800, navíc poskytují mnoho nejmodernějších funkcí, které našim zákazníkům umožňují splnit požadavky éry digitalizace.

Mitsubishi Electric poskytuje sadu softwarových a hardwarových nástrojů pro podporu procesu přechodu na novou technologii, včetně speciálních adaptérů pro zachování stávajícího zapojení i programových převodníků.

Proces

    Identifikace instalační základny zastaralých technologií
    Identifikujte používanou komunikační síť. Může být možné provést přechod po etapách, kdy nové řídicí jednotky budou komunikovat se starými.
    Určete systémové požadavky a dostupný rozpočet
    V případě potřeby kontaktujte technickou podporu společnosti Mitsubishi Electric

Catalogs