Emulate3D

Emulační a simulační software zkracuje dobu uvedení do provozu a náklady na řízení Mitsubishi a jiná zařízení

Testy řídicích systémů mohou být z různých důvodů náročné a nákladně a zkouška systému může být prováděna až po dokončení a instalaci. Díky simulaci skutečného hardwaru pomocí softwaru Emulate3D partnera e-F@ctory firmy Emulate3D Ltd mohou uživatelé případné problémy řídicího systému identifikovat a zaměřit se na ně. Protože offline testy řídicího systému mohou být prováděny již v rané fázi cyklu projektu, nabízí Emulate3D dokonce možnost provádět změny konstrukce nebo procesů pro optimalizaci systému bez přerušení výroby.

Modely je možné vytvářet na základě dat z CAD souborů, jednoduchých souborů nebo databank. Tímto se současně automatizuje proces výroby a odstraňují chyby v konstrukci. Změny řídicího systému ve stávajících systémech je možné spolehlivě otestovat, zatímco systém ve své aktuální konfiguraci pracuje dál bez přerušení. Použitím energetických měřících přístrojů můžete dokonce zlepšit CO2 bilanci Vašeho systému.

Testy všech řídících aplikací v reálném čase

Software MX Components od Mitsubishi Electric poskytuje rozhraní pro připojení hardwaru Mitsubishi s programem stroje a jeho simulace. Emulate3D podporuje všechny funkce MX Components a rozšiřuje testy řízení o dynamickou dimenzi. Testovací prostředí, které se z pohledu řídicího systému neliší od reality, nabízí uživateli výraznou přidanou hodnotu.

Simulace zařízení Emulate3D je koncipována tak, aby vypadala a pracovala přesně jako reprezentovaný reálný systém a představuje tak účinný nástroj pro testování řídicího systému. To je perfektní řešení emulace a simulace pro řízení, roboty a frekvenční měniče firmy Mitsubishi Electric.

Kdo profituje?

Systémoví integrátoři mohou pomocí Emulate3D Controls Testing v offline režimu spolehlivě vytvářet, testovat a hodnotit řídicí systémy. Výsledek je důkladněji otestován a dodávány tak jsou přesné řídicí systémy dle specifikace zákazníka. Pro systémového integrátora to znamená nižší náklady na implementaci a podporu. Koncový uživatel profituje z přesného spuštění a zlepšeného průběhu výroby a menšího počtu výpadků po celou dobu životního cyklu systému.

Zredukujte investiční riziko Vašeho projektu automatizace pomocí Emulate3D Controls Testing a zkraťte dobu potřebnou pro uvedení do provozu a snižte tak své náklady.

Emulate3D