MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Podporuje digitální transformaci firmy

Koncepce řešení e-F@ctory propojuje všechny části životního cyklu výroby a umožňuje optimalizovaný, flexibilní přístup, který využívá automatizaci výroby a pokročilá IT řešení ke snížení celkových nákladů na vývoj, výrobu a údržbu.

e-F@ctory Alliance - Silná partnerství

Globální síť partnerů je složena z výrobců průmyslových komponentů a specializovaných systémových integrátorů a softwarových firem. Ti spolupracují na individuální úrovni a mohou tak realizovat flexibilní optimální řešení.