Historie společnosti Mitsubishi Electric

Historie firemního loga

V roce 2001 jsme oslavili 80 let od založení společnosti Mitsubishi Electric. Byl to rovněž rok, kdy jsme představili naše firemní heslo „Changes for the Better“ (Změny k lepšímu). Toto heslo vyjadřuje náš závazek trvale se zlepšovat a neustále vytvářet lepší produkty. Příběh níže popisuje, jak se zrodilo logo Mitsubishi, a jak se společně s naším firemním sloganem vyvinulo do současné podoby.

Původ loga společnosti Mitsubishi

Dopravní společnost Tsukumo Shokai, která byla předchůdcem společnosti Mitsubishi, používala v 70. letech 19. století na vlajkách svých lodí trojboký znak vodního kaštanu, a právě z tohoto znaku vznikl současný znak společnosti Mitsubishi se třemi diamanty. Je odvozen od kaštanu v rodovém znaku Yatara Iwasakiho, zakladatele společnosti Tsukumo Shokai, a trojlistého dubu ve znaku rodu Yamanouchi z klanu Tosa. Záznamy naznačují, že název společnosti Mitsubishi byl zvolen později.

Původ loga společnosti Mitsubishi

1921

Založena společnost Mitsubishi Electric, když společnost Mitsubishi Shipbuilding Co. (dnes Mitsubishi Heavy Industries, Ltd) vyčlenila v Kobe továrnu na výrobu elektromotorů.

1955

Je rozhodnuto o oficiálním názvu společnosti a typu písma. Font se jmenuje Mitarashi-ryu a používá se do roku 1963.

Design loga s fontem Mitarashi-ryu z roku 1955

1964

Je zaveden (pouze v Japonsku) firemní slogan, který v překladu znamená „S vámi – dnes i zítra“, s cílem vybudovat mezi zákazníky důvěrně známou firemní image.

Design loga se sloganem „S vámi – dnes i zítra“ z roku 1964

1968

Oznámen nový firemní slogan „POKROČILÁ A STÁLE SE ROZVÍJEJÍCÍ“. Podle slov prezidenta Okuby, tehdejšího výkonného ředitele společnosti Mitsubishi Electric, „jsme vymysleli slogan, který upevní naše postavení v průmyslu budoucnosti díky technickým znalostem, a který stanoví firemní přístup kultivování a rozvíjení manažerských dovedností, aby nová image společnosti prostoupila společností interně i externě.“

Design domácího loga a design loga pro zámoří z roku 1968

1985

Realizace kampaně firemní identity s cílem posílit image společnosti. Vzniká firemní logo modré barvy s textem „MITSUBISHI“, které se používá v Japonsku, aby docílilo dojmu individualismu v rámci skupiny Mitsubishi. Pro zámoří je vytvořeno logo, které spojuje známý symbol tří červených diamantů s jednoduchým nápisem „MITSUBISHI“. V Japonsku je zaveden nový firemní slogan, který lze volně přeložit jako „SOCIO-TECH: zlepšování života prostřednictvím technologií“. Slogan pro zámoří byl ponechán beze změn.

Nový firemní slogan a design domácího loga a design loga pro zámoří z roku 1985

2001

U příležitosti 80. výročí založení společnosti Mitsubishi Electric je přehodnocena firemní filozofie a slogan je upraven na „Changes for the Better“ jako konzistentní sdělení v Japonsku i zámoří. V Japonsku je nadále používáno modré logo „MITSUBISHI“, zatímco v zámoří je používáno logo „MITSUBISHI ELECTRIC“, které zaručuje výjimečnost v rámci skupiny Mitsubishi.

Design domácího loga a design loga pro zámoří z roku 2001

2014

Společnosti Mitsubishi Electric v Japonsku začínají používat firemní logo se třemi červenými diamanty, které bylo dosud používáno pouze v zámoří. Je dále posilována obchodní konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku za účelem zajištění udržitelného růstu.

Design loga pro domácí trh a zámoří z roku 2014