Zásady ochrany osobních údajů zákazníků MEU

1 Zásady ochrany osobních údajů

 1. 1.1 Společnost Mitsubishi Electric Europe B.V. spolu s dalšími členy své skupiny (MEU, my/nás/náš) se zavazuje chránit soukromí svých zákazníků a uživatelů (vy/váš), kteří navštěvují naše webové stránky (dále jen webové stránky). Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen zásady ochrany osobních údajů) stanoví naše postupy shromažďování a sdílení osobních údajů pro naše webové stránky a jejich účelem je informovat vás o způsobech, jakými webové stránky shromažďují osobní údaje, o způsobech použití těchto osobních údajů a o způsobech, jakými budeme sdílet jakékoli osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout.
 2. 1.2 Pokud jste naším stávajícím zákazníkem, další podrobnosti o tom, jak vaše osobní údaje používáme, jsou uvedeny ve vaší zákaznické smlouvě. Při shromažďování vašich osobních údajů vám mohou být poskytnuta další upozornění na určité způsoby použití vašich osobních údajů spolu s možností odhlásit se od vybraných způsobů použití nebo je odmítnout.
 3. 1.3 Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Pokud přejdete na odkaz na některou z těchto webových stránek třetích stran, vezměte prosím na vědomí, že mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za jejich zásady nebo zpracování vašich osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na webové stránky třetích stran se s těmito zásadami seznamte.
 4. 1.4 Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují naše postupy ochrany osobních údajů a týkají se následujících oblastí:
  1. (a) Jaké osobní údaje o vás můžeme shromažďovat
  2. (b) Jak můžeme používat vaše osobní údaje
  3. (c) Jak chráníme vaše osobní údaje
  4. (d) Jak kontaktovat naši společnost a vaše právo vznést námitku proti marketingu a právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizaci
  5. (e) Naše zásady používání souborů cookie
  6. (f) Jak budou prováděny změny těchto zásad ochrany osobních údajů a zásad používání souborů cookie

2 Informace, které o vás můžeme shromažďovat

 1. 2.1 Budeme shromažďovat a zpracovávat všechny nebo některé z následujících osobních údajů týkajících se vaší osoby:
  1. (a) Informace, které nám poskytnete
   Osobní údaje, které nám poskytnete, například při použití kontaktního formuláře na našich webových stránkách, včetně vašeho jména, e-mailové adresy a dalších kontaktních údajů.
  2. (b) Naše korespondence
   Pokud nás kontaktujete, obvykle si o této korespondenci uchováme záznam.
  3. (c) Informace z průzkumu
   Můžeme vás také požádat o vyplnění dotazníků, které používáme pro výzkumné účely. Za těchto okolností budeme shromažďovat informace uvedené ve vyplněném dotazníku.
  4. (d) Používání webových stránek a komunikace
   Podrobnosti o vašich návštěvách webových stránek a informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a dalších sledovacích technologií, mimo jiné včetně vaší IP adresy a názvu domény, verze prohlížeče a operačního systému, provozních údajů, údajů o poloze, webových protokolů a dalších komunikačních údajů a zdrojů, ke kterým máte přístup.

3 Použití vašich osobních údajů

 1. 3.1 V této části uvádíme účely, pro které používáme osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek, a v souladu s našimi povinnostmi podle evropského práva uvádíme právní důvody, na jejichž základě tyto informace zpracováváme.
 2. 3.2 Tyto právní důvody jsou stanoveny v evropském zákoně o ochraně osobních údajů, který umožňuje společnostem zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, pokud je zpracování povoleno na základě konkrétních právních důvodů stanovených v zákoně (úplný popis každého z těchto důvodů naleznete (otevře se v novém okně)zde).
 3. 3.3 Vezměte prosím na vědomí, že kromě zveřejnění, které jsme uvedli níže, můžeme zpřístupnit osobní údaje pro účely, které vysvětlujeme v tomto oznámení, poskytovatelům služeb, dodavatelům, zástupcům, poradcům (např. právním, finančním, obchodním nebo jiným poradcům) a přidruženým společnostem společnosti MEU, které vykonávají činnosti naším jménem, jakož i dalším členům skupiny Mitsubishi Electric.
  1. (a) Abychom s vámi mohli efektivně komunikovat a provozovat naše podnikání
   Provádění naší činnosti, včetně odpovědí na vaše dotazy, jiné komunikace s vámi nebo plnění našich závazků vyplývajících z dohod uzavřených mezi vámi a námi.
   Odůvodnění používání:
   plnění smlouvy, oprávněné zájmy (abychom mohli plnit naše povinnosti a poskytovat vám naše služby)
  2. (b) Abychom vám mohli poskytovat marketingové materiály
   Abychom vám mohli poskytovat aktualizace a nabídky, pokud jste se rozhodli je dostávat. Vaše údaje můžeme také použít pro marketing našich vlastních produktů a služeb a produktů a služeb našich vybraných obchodních partnerů, a to prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS, telefonu a faxu, a pokud to vyžaduje zákon, požádáme vás v okamžiku, kdy shromažďujeme vaše údaje pro provádění některého z těchto typů marketingu, o souhlas. V každém elektronickém marketingovém sdělení, které vám zašleme, uvedeme možnost odhlásit se z odběru nebo se odhlásit z další komunikace, nebo se můžete odhlásit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím formuláře „Obecný dotaz na ochranu údajů“ níže.
   Odůvodnění používání:
   souhlas, oprávněné zájmy (abychom vás informovali o novinkách týkajících se našich produktů a služeb)
  3. (c) Pro účely výzkumu a vývoje
   Abychom mohli analyzovat vaše osobní údaje, abychom lépe porozuměli vašim službám a marketingovým požadavkům a požadavkům našich klientů, abychom lépe porozuměli našemu podnikání a rozvíjeli naše produkty a služby.
   Odůvodnění používání:
   oprávněné zájmy (abychom mohli zlepšovat naše služby)
  4. (d) Abychom mohli monitorovat určité činnosti
   Abychom mohli monitorovat dotazy a transakce za účelem zajištění kvality služeb, dodržování postupů a boje proti podvodům.
   Odůvodnění používání:
   zákonné povinnosti, právní nároky, oprávněné zájmy (abychom zajistili kvalitu a zákonnost našich služeb)
  5. (e) Abychom vás informovali o změnách
   Abychom vás informovali o změnách našich služeb a produktů.
   Odůvodnění používání:
   oprávněné zájmy (abychom vás informovali o změnách našich služeb)
  6. (f) Abychom zajistili relevantní obsah webových stránek
   Abychom zajistili, že obsah našich webových stránek bude pro vás a vaše zařízení prezentován co nejefektivněji, což může zahrnovat předávání vašich údajů obchodním partnerům, dodavatelům a/nebo poskytovatelům služeb.
   Odůvodnění používání:
   oprávněné zájmy (abychom vám mohli poskytovat obsah a služby na webových stránkách)
  7. (g) Abychom mohli reorganizovat nebo provádět změny v našem podnikání
   V případě, že: (i) budeme předmětem jednání o prodeji našeho podniku nebo jeho části třetí straně, (ii) budeme prodáni třetí straně nebo (iii) budeme procházet reorganizací, může být nutné předat některé nebo všechny vaše osobní údaje příslušné třetí straně (nebo jejím poradcům) v rámci procesu hloubkové kontroly za účelem analýzy navrhovaného prodeje nebo reorganizace. Je možné, že po prodeji nebo reorganizaci budeme muset vaše osobní údaje předat reorganizovanému subjektu nebo třetí straně (nebo jejich poradcům), aby je použili ke stejným účelům, jaké jsou uvedeny v těchto zásadách.
   Odůvodnění používání:
   oprávněné zájmy (abychom mohli měnit a řídit naše podnikání)
  8. (h) V souvislosti se zákonnými nebo regulačními povinnostmi
   Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem splnění našich regulačních požadavků nebo dialogu s regulačními orgány, což může zahrnovat zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám, soudní službě a/nebo regulačním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s dotazy, řízeními nebo vyšetřováním ze strany těchto stran kdekoli na světě, nebo pokud jsme k tomu vyzváni. Tam, kde je to povoleno, se na vás obrátíme s takovou žádostí nebo vás před poskytnutím odpovědi vyrozumíme, ledaže by to ohrozilo předcházení nebo odhalení trestného činu.
   Odůvodnění používání:
   zákonné povinnosti, právní nároky, oprávněné zájmy (abychom mohli spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány)

4 Přenos, ukládání a zabezpečení vašich osobních údajů

Zabezpečení na internetu

 1. 4.1 U žádného přenosu dat přes internet nebo webové stránky nelze zaručit, že bude zabezpečený před narušením. Udržujeme však komerčně přiměřená fyzická, elektronická a procesní ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů v souladu s legislativními požadavky na ochranu osobních údajů.
 2. 4.2 Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech nebo serverech našich subdodavatelů a přístup k nim a jejich použití se řídí našimi bezpečnostními zásadami a standardy.

Vývoz mimo EHP a Spojené království

 1. 4.3 K vašim osobním údajům mohou mít přístup zaměstnanci nebo dodavatelé v místě určení mimo zemi, ve které se nacházíte a jejíž zákony na ochranu osobních údajů mohou mít nižší úroveň než zákony ve vaší zemi. Za všech okolností budeme chránit osobní údaje tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 1. 4.4 Pokud předáváme osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a/nebo Spojeného království (UK) mimo EHP nebo UK, může od nás být vyžadováno, abychom přijali zvláštní dodatečná opatření k zabezpečení příslušných osobních údajů. Některé země (včetně případných některých organizací, které se samy certifikovaly podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF) nebo podle rozšíření rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů ve Spojeném království) mimo:
  1. (a) EHP byly schváleny Evropskou komisí jako poskytující ochranu, která je v podstatě rovnocenná zákonům o ochraně údajů v EHP; a
  2. (b) Spojené království mají platné rozhodnutí o přiměřenosti podle předpisů Spojeného království o přiměřenosti.
   Proto nejsou pro vývoz osobních údajů do těchto jurisdikcí vyžadována žádná další ochranná opatření. V zemích, které tyto souhlasy nemají, stanovíme právní důvody, které takové předání ospravedlňují, například vzorové smluvní doložky schválené Komisí EU, standardní smluvní doložky schválené britským komisařem pro informace nebo závazná podniková pravidla pro zpracovatele dodavatele nebo jiné právní důvody povolené příslušnými právními požadavky.
 2. 4.5 Chcete-li si prohlédnout kopii konkrétních ochranných opatření uplatňovaných při exportu vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře „Obecný dotaz na ochranu údajů“.

Omezení uchovávání

 1. 4.6 Doba uchovávání osobních údajů se řídí obchodními potřebami a právními požadavky. Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely zpracování, pro které byly informace shromážděny, a pro jakékoli další přípustné související účely. Můžeme například uchovávat určité údaje o transakcích a korespondenci, dokud neuplyne lhůta pro uplatnění nároků vyplývajících z transakce, nebo abychom vyhověli regulačním požadavkům týkajícím se uchovávání těchto údajů. Pokud osobní údaje již nepotřebujeme, buď je nevratně anonymizujeme (a anonymizované informace můžeme dále uchovávat a používat), nebo je bezpečně zničíme.

5 Vaše práva a kontaktování společnosti

Marketing

 1. 5.1 Máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Čas od času vás budeme informovat, pokud budeme mít v úmyslu použít vaše údaje k určitým typům marketingových aktivit nebo pokud budeme mít v úmyslu zpřístupnit vaše údaje určitým kategoriím třetích stran pro tyto účely. Své právo zabránit takovému zpracování můžete uplatnit nezaškrtnutím určitých políček ve formulářích, které používáme ke shromažďování vašich osobních údajů. Toto právo můžete také kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno ve formuláři „Obecný dotaz na ochranu údajů“ níže.

Aktualizace informací

 1. 5.2 Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili správnost vašich osobních údajů. Abyste nám v tom pomohli, měli byste nás informovat o všech změnách osobních údajů, které jste nám poskytli, a to tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno ve formuláři „Obecný dotaz na ochranu údajů“ níže.

Vaše práva

 1. 5.3 Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našeho používání vašich osobních údajů, měli byste se na nás nejprve obrátit podle postupu ve formuláři „Obecný dotaz na ochranu údajů“ níže. Za určitých podmínek máte právo:
  1. (a) abychom vám poskytli další informace o tom, jak vaše údaje používáme;
  2. (b) abychom vám poskytli kopii informací, které jste nám poskytli;
  3. (c) abychom aktualizovali případné nepřesnosti v osobních údajích, které uchováváme (viz bod 5.2);
  4. (d) abychom vymazali všechny osobní údaje, k jejichž použití již nemáme zákonný důvod;
  5. (e) v případě, že je zpracování založeno na souhlasu, odvolat váš souhlas tak, abychom dané zpracování ukončili (viz bod 5.1 o marketingu);
  6. (f) vznést námitku proti jakémukoli zpracování na základě oprávněných zájmů, pokud naše důvody pro takové zpracování nepřevažují nad narušením vašich práv na ochranu údajů; a
  7. (g) omezit způsob, jakým používáme vaše údaje během vyšetřování stížnosti.
 2. 5.4 Uplatňování těchto práv podléhá určitým výjimkám, aby byly chráněny veřejný zájem (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti) a naše zájmy (např. zachování právní ochrany). Pokud uplatníte některé z těchto práv, ověříme váš nárok a ve většině případů odpovíme do jednoho měsíce.
 3. 5.5 Pokud nejste spokojeni s naším používáním vašich osobních údajů nebo s naší reakcí na uplatnění těchto práv, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde máte bydliště, nebo v zemi, kde máte pracoviště, nebo v zemi, kde došlo k údajnému porušení. Pro subjekty údajů ve Spojeném království je to komisař pro informace. Pro subjekty údajů v Nizozemsku je to nizozemský úřad Autoriteit Persoonsgegevens pro ochranu osobních údajů.

Jak nás kontaktovat

 1. 5.6 Správce vašich osobních údajů, které zpracováváme podle těchto zásad ochrany osobních údajů, se bude lišit podle toho, kde se nacházíte. Seznam poboček, které jsou správci údajů v jednotlivých zemích, naleznete (PDF, otevře se v novém okně)zde.
 2. 5.7 Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, obraťte se na nás v souladu s formulářem „Obecný dotaz na ochranu údajů“ níže.

6 Zásady použití souborů cookie:

 1. 6.1 Na webových stránkách používáme soubory cookie. Více informací o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

7 Změny našich zásad ochrany osobních údajů a/nebo souborů cookie

 1. 7.1 Můžeme měnit způsob zpracování vašich osobních údajů, obsah našich webových stránek a způsob používání souborů cookie, a proto se naše zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie mohou v budoucnu čas od času změnit. Pokud změníme tyto zásady ochrany osobních údajů nebo zásady používání souborů cookie, aktualizujeme datum jejich poslední změny níže. Pokud jsou tyto změny podstatné, jasně to uvedeme na našich webových stránkách.
 2. 7.2 Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 5. 1. 2024.

Příloha

Použití osobních údajů podle zákonů EU o ochraně osobních údajů musí být odůvodněno jedním z řady právních důvodů a my jsme povinni uvést v těchto zásadách důvody pro každé jednotlivé použití. Důvody, kterými odůvodňujeme každé použití vašich údajů, uvádíme vedle použití v části „Použití vašich osobních údajů“ těchto zásad.

Toto jsou hlavní právní důvody, které nás opravňují k použití vašich informací:

Souhlas:
Pokud jste nám udělili souhlas s použitím vašich údajů –v souvislosti s takovým použitím vám byl předložen formulář souhlasu a svůj souhlas můžete odvolat tak, že nás kontaktujete v souladu s formulářem „Obecný dotaz na ochranu údajů“ níže.
Plnění smlouvy:
Pokud jsou vaše údaje nezbytné k uzavření nebo plnění naší smlouvy s vámi.
Zákonné povinnosti:
V případech, kdy musíme vaše údaje použít pro splnění našich zákonných povinností.
Oprávněné zájmy:
Pokud vaše údaje používáme k dosažení oprávněného zájmu a naše důvody pro jejich použití převažují nad narušením vašich práv na ochranu údajů.
Právní nároky:
Pokud jsou vaše údaje nezbytné pro naši obhajobu, stíhání nebo uplatnění nároku vůči vám, nám nebo třetí straně.