Mitsubishi Electric Global

Sdělení prezidenta

fotografie: prezident a generální ředitel

Společnost Mitsubishi Electric se zabývá průmyslovou výrobou už od roku 1921. Naším cílem a současně hlavním důvodem naší existence byla vždy snaha vytvářet energickou, trvale udržitelnou společnost prostřednictvím technologických inovací a neutuchající kreativity. Když se na tento důvod své existence znovu zaměříme, věřím, že každý z našich vedoucích pracovníků aktivně podpoří změny vedoucí k proměně našeho přístupu a názorů. Pak budeme schopni pozorně naslouchat všem ve společnosti i mimo ni a prosazovat aktivnější a transparentnější komunikaci a dialog s akcionáři.

V reakci na nedávné případy nesprávného provedení kontroly kvality podnikneme změny ve třech oblastech (záruka kvality, organizační kultura a řízení), které budou pro vedení naší společnosti prioritou. Kromě toho, že jsme začali na vyvážené vedení podniku pohlížet z perspektivy růstu, ziskovosti/efektivity a zdraví, se zároveň vrátíme k naší základní zásadě řešit sociální problémy prostřednictvím našich podniků a znovu zaujmeme jasný postoj k udržitelnosti jako základnímu kameni našeho managementu. Jsme tedy odhodláni pokračovat v trvalém zvyšování firemní hodnoty a plnění naší odpovědnost vůči společnosti, zákazníkům, akcionářům, zaměstnancům a všem dalším zainteresovaným stranám. A prostřednictvím spoluutváření a integrace znalostí uvnitř i vně skupiny se stát společností „cirkulárního digitálního inženýrství“, která poskytuje pokroková integrovaná řešení, a tím přispívá k řešení nejrůznějších společenských problémů.

Firemní heslo „Changes for the Better“ ztělesňuje přístup společnosti Mitsubishi Electric, kterým je snaha stále se zlepšovat, protože se nepřetržitě měníme a rosteme. Každý z nás sdílí odhodlání a nadšení nepřetržitě usilovat o změny, a dostát tak našemu závazku dosáhnout ještě lepší budoucnosti. Jsme připraveni vytvořit a představit vám novou společnost Mitsubishi Electric.

Velice si ceníme vaší trvalé podpory.

Kei Uruma

Kei Uruma

prezident a generální ředitel