Mitsubishi Electric Global

Sdělení prezidenta

foto: prezident a výkonný ředitel
Changes for the Better

Neustále se zlepšujeme. Vždy přinášíme novou hodnotu.

Skupina Mitsubishi Electric oslavila 1. února 2021 100 let od svého založení. Chtěli bychom srdečně poděkovat všem za jejich podporu. Díky vaší podpoře působíme na trhu již 100 let.

Naším cílem je stát se obchodní skupinou, která reaguje na požadavky doby, a dosáhnout většího růstu prostřednictvím nepřetržitých inovací.

Zatímco předjímáme globální změny a směřujeme vpřed s důrazem na udržitelný růst, budeme jako společnost vždy věnovat zvláštní pozornost společenské odpovědnosti firmy, firemní etice a dodržování předpisů. Nadále se budeme snažit o získání a udržení důvěry a zajištění spokojenosti celé společnosti, zákazníků, akcionářů a zaměstnanců.

Koncept „Changes for the Better“ ztělesňuje náš přístup – naši snahu prosazovat změny a neustále usilovat o zlepšení. Všech 150 000 zaměstnanců skupiny Mitsubishi Electric po celém světě je připraveno plnit cíle naší mise a nepřetržitými inovacemi dosahovat lepší budoucnosti.

Budeme velice rádi, když nám zachováte svou přízeň, a i do budoucna se můžete těšit na velké věci, které lze od skupiny Mitsubishi Electric již tradičně očekávat.

T. Sugiyama

prezident a generální ředitel