Mitsubishi Electric ve světě

Sdělení prezidenta

fotografie: prezident a generální ředitel

My, skupina Mitsubishi Electric, se budeme snažit dosáhnout našich cílů a neustálými technologickými inovacemi a neutuchající kreativitou nadále přispívat k vytváření dynamicky se vyvíjející a udržitelné společnosti.

Dosud jsme usilovali o vytváření vyváženého vedení podniku z hlediska růstu, ziskovosti/efektivity a zdraví. V rámci těchto tří oblastí jsme se však v poslední době začali soustředit na obchodní aktivity a klást větší důraz na ziskovost a efektivitu aktiv. Současně znovu zaujímáme jasný postoj k udržitelnosti jako základnímu prvku našeho managementu a vracíme se k základní zásadě „řešit společenské problémy prostřednictvím našich obchodních aktivit.“ Jsme odhodláni pokračovat v trvalém zvyšování firemní hodnoty a plnění naší odpovědnosti vůči společnosti, zákazníkům, akcionářům, zaměstnancům a všem dalším zainteresovaným stranám.

Kromě toho budeme vyvíjet naše součástky, systémy a integrovaná řešení a vytvářet nové hodnoty pomocí konsolidace a analýzy dat získaných od našich zákazníků v digitálním prostoru a vytvářením silných pout v rámci skupiny, kde budeme úzce spolupracovat. A abychom našim zákazníkům poskytli ještě více výhod plynoucích z nových hodnot, které tímto vytváříme, proměníme se ve společnost „cirkulárního digitálního inženýrství“, čímž přispějeme k řešení současných různorodých společenských výzev.

Zároveň v reakci na řadu nedostatečných procesů kontroly kvality se budeme důsledně věnovat třem základním oblastem, které budeme chtít změnit. Jedná se o záruku kvality, organizační kulturu a řízení. V rámci předsednictva jsme také jmenovali komisi, která bude monitorovat tyto tři oblasti, a zavedli jsme rámec pro monitorování a kontrolu pokroku v daných oblastech. Nadále budeme prosazovat změnu ve snaze vytvořit novou společnost Mitsubishi Electric, čímž budeme rozvíjet uvedené tři klíčové oblasti a tím budovat důvěru v naši společnost.

Firemní heslo „Changes for the Better“ ztělesňuje přístup naší skupiny, kterým je úsilí stále se zlepšovat, protože se nepřetržitě měníme a rosteme. Každý z nás sdílí odhodlání a nadšení nepřetržitě usilovat o změny, a dostát tak našemu závazku dosáhnout ještě lepší budoucnosti.

Velice si ceníme vaší trvalé podpory.

Kei Uruma

Kei Uruma

prezident a generální ředitel