Mitsubishi Electric Global

Cíl

Cíl

My, skupina Mitsubishi Electric budeme neustálými technologickými inovacemi a neutuchající kreativitou přispívat k vytváření dynamicky se vyvíjející a udržitelné společnosti.

Naše hodnoty

Důvěra

Budujeme vztahy založené na vzájemné důvěře se všemi zainteresovanými stranami včetně veřejnosti, zákazníků, akcionářů, dodavatelů a zaměstnanců.

Kvalita

Spokojenost veřejnosti a zákazníků zajišťujeme poskytováním produktů a služeb nejvyšší kvality.

Technologie

Vytváříme nové hodnoty vylepšováním technologií a zvyšováním kvalifikace pracovníků.

Etika a dodržování předpisů

Řídíme se vysokými etickými standardy a dodržujeme právní předpisy a společenské normy.

Lidé

Klademe důraz na zdraví a bezpečnost, podporujeme diverzitu a respektujeme rozličné osobnostní rysy a lidská práva.

Životní prostředí

Celosvětově usilujeme o ochranu a zlepšení životního prostředí a činíme tak v souladu s přírodou.

Společnost

Jako firma, která je součástí mnoha různých komunit, přispíváme k rozvoji občanské společnosti.

Závazek

Changes for the Better

Heslo skupiny Mitsubishi Electric „Changes for the Better“ ztělesňuje náš přístup, kterým je snaha stále se zlepšovat, neboť se nepřetržitě měníme a rosteme. Všichni trvale se zápalem a odhodláním podněcujeme změny a usilujeme o plnění našeho závazku vytvářet ještě lepší budoucnost.