Mitsubishi Electric ve světě

Výzkum a vývoj / technologie

Centra pro výzkum a vývoj

Společnost Mitsubishi Electric má výzkumná centra v Japonsku i zámoří. Pokud jde o nové technologie společnosti Mitsubishi Electric, které naplní potřeby budoucnosti, naše výzkumná centra stále hledí vpřed a plně podporují výzkumné, vývojové a obchodní aktivity společnosti.

Japonsko

Centrum pro výzkum a vývoj pokročilých technologií

Veškeré aktivity společnosti Mitsubishi Electric závisí na špičkových technologiích, a centrum pro výzkum a vývoj pokročilých technologií podporuje naše podnikání prostřednictvím celé řady iniciativ, od běžných základních technologií po vývoj nových produktů či výzkum a vývoj vedoucí k budoucím novým zakázkám. Centrum pomáhá podporovat dynamický růst společnosti Mitsubishi Electric.

Centrum pro výzkum a vývoj informačních technologií

Centrum pro výzkum a vývoj informačních technologií aktivně vytváří nové obchodní příležitosti díky našemu základnímu výzkumu a vývoji na poli informačních technologií, monitoringu médií, elektrooptických mikrovln a komunikačních technologií. Současně zkoumáme technologie, které nám umožňují udržet si naše přední postavení, a pracujeme na obnově stávajících obchodních příležitostí díky výsledkům našeho výzkumu a vývoje na poli informačních technologií.

Centrum průmyslového designu

Centrum průmyslového designu má na starosti vývoj designu pro rozmanitou produktovou nabídku společnosti Mitsubishi Electric (družice, energie, budovy/veřejnost, veřejná doprava, počítače/komunikace, domácí elektronika, obrazové technologie, průmysl apod.). Náš univerzální design ztělesňuje náš cíl vytvářet návrhy s ohledem na uživatele.

Mimo Japonsko

Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL)

Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL) je severoamerická pobočka pro výzkum a vývoj, která provádí základní výzkum a pokročilý vývoj v oblasti elektroniky, digitálních komunikací, zpracování médií, analýzy dat, zpracování prostorových informací, mechatroniky a optimalizačních technologií.

Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. (MERCE)

MERCE se nachází v srdci evropského společenství pro výzkum a vývoj, se dvěma výzkumnými zařízeními ve Francii a Spojeném království. MERCE provádí výzkum a vývoj technologií pro ekologii a energetiku a komunikačních technologií.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Přehled aktivit, struktura a strategie skupiny v oblasti duševního vlastnictví