Mitsubishi Electric ve světě

Udržitelnost

Zprávy

Naše každoroční zpráva uvádí iniciativy a úspěchy skupiny Mitsubishi Electric, jejíž snahou je vytvářet dynamickou a udržitelnou společnost.

Udržitelnost v Mitsubishi Electric

Aby skupina Mitsubishi Electric mohla dosahovat společných globálních cílů, bude nadále posilovat své řízení, v rámci celé společnosti propagovat povědomí o cílech udržitelného rozvoje a integrovat koncept cílů udržitelného rozvoje do své strategie řízení.