Tiskové zprávy

Společnost Mitsubishi Electric se připojuje jako partner k platformě WIPO GREENPříspěvek k udržitelnějšímu světu prostřednictvím duševního vlastnictví

Tento text je překladem oficiální anglické verze této tiskové zprávy a je poskytován pouze pro referenční a praktické účely. Podrobnosti nebo specifické informace naleznete v anglickém originálu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má vždy přednost obsah originální anglické verze.

K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Č. 3402

TOKIO, 15. března 2021 – Společnost Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) dnes oznámila, že se stala partnerem technologické platformy WIPO GREEN provozované Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), jejímž prostřednictvím bude využívat své zelené technologie k podpoře otevřených inovací a přispívat tak k celosvětovému úsilí o dosažení cílů udržitelného rozvoje stanovených Organizací spojených národů. Společnost Mitsubishi Electric zaregistruje své zelené technologie do databáze WIPO GREEN, aby rozšířila příležitosti pro další subjekty uplatnit tyto technologie v zájmu udržitelnějšího světa založeném na dekarbonizaci a zmírňování změny klimatu.

WIPO GREEN je online platforma, která podporuje rozšiřování zelených technologií propojením jejich vlastníků a uživatelů, s cílem usnadnit otevřené inovace. Od představení v roce 2013 do letošního ledna se jejími partnery stalo již 119 globálních subjektů, včetně 25 společností z Japonska.

Řízení duševního vlastnictví

Společnost Mitsubishi Electric aktivně posiluje svá globální aktiva duševního vlastnictví úzce spjatá s firemními strategiemi růstu. Jako jeden ze světových lídrů v oblasti patentového vlastnictví a přihlášek patentů tím přispívá nejen k vlastnímu podnikání, ale také celé společnosti. Společnost Mitsubishi Electric se v roce 2019 umístila na druhém místě mezi japonskými společnostmi co do počtu registrací patentů, jak oznámil Japonský patentový úřad (JPO), a za rok 2020 byla celosvětově třetí v počtu žádostí o smlouvu o patentové spolupráci, jak oznámila organizace WIPO. Účast společnosti Mitsubishi Electric na WIPO GREEN vytvoří více příležitostí pro další subjekty, které budou moci využívat zelené technologie společnosti.

Boj s ekologickými problémy

Společnost Mitsubishi Electric posiluje ekologický přístup v rámci svého programu „Vize udržitelnosti životního prostředí 2021“, který stanovuje cíl snižování uhlíkové stopy založený na recyklaci a ochraně biodiverzity. V lednu 2019 společnost zveřejnila svou Vizi udržitelnosti životního prostředí 2050*, která obsahuje deklaraci „Chránit vzduch, půdu a vodu všemi dostupnými prostředky v zájmu lepší budoucnosti pro všechny.“ Společnost Mitsubishi Electric se zavázala přispívat k udržitelné budoucnosti prostřednictvím dekarbonizace, hodnotových řetězců se sníženým dopadem, energeticky účinných produktů a systémů a výstavby pokročilé infrastruktury.

  1. *https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html, 13. června 2019

Poznámka

Upozorňujeme, že zprávy jsou aktuální v době vydání a mohou být bez předchozího upozornění změněny.


Dotazy

Kontakt pro média