Tiskové zprávy

Závody Nagoya Works a Industrial Mechatronics Systems Works společnosti Mitsubishi Electric získávají certifikaci IEC 62443-4-1Zavádíme postupy životního cyklu vývoje zabezpečení

Tento text je překladem oficiální anglické verze této tiskové zprávy a je poskytován pouze pro referenční a praktické účely. Podrobnosti nebo specifické informace naleznete v anglickém originálu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má vždy přednost obsah originální anglické verze.

K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Č. 3412

TOKIO, 25. května 2021 – Společnost Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) dnes oznámila, že oba její závody Nagoya Works a Industrial Mechatronics Systems Works v Nagoji v prefektuře Aiči, které se zabývají vývojem a výrobou průmyslové automatizace, získaly certifikaci podle normy IEC 62443-4-1 Mezinárodní elektrotechnické komise týkající se životního cyklu vývoje zabezpečení (Security Development Lifecycle – SDL) průmyslových automatizačních a řídicích systémů. Dva nově certifikované závody nyní zavádějí postupy SDL, aby uspokojily potřeby zákazníků ohledně bezpečných a zabezpečených řešení průmyslové automatizace a průmyslové mechatroniky, jako jsou programovatelné řídicí jednotky, průmyslové počítače, snímače FA, rozhraní člověk-stroj, servozesilovače, měniče, roboty, CNC, stroje pro elektroerozivní obrábění, laserové obráběcí stroje a související software a služby.

Rostoucí využití technologií IoT, zejména ve výrobě, přineslo v posledních letech také zvýšená rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, která mohou zapříčinit neplánované zastavení výroby, ztrátu důvěrných informací či dokonce zranění obsluhy nebo poškození vybavení výrobních závodů. Certifikace udělená německou společností TÜV Rheinland, která je jednou z předních světových kontrolních agentur, dokládá, že oba výše uvedené závody společnosti Mitsubishi Electric splňují mezinárodní bezpečnostní požadavky na celý životní cyklus, včetně vývoje produktů, výroby a údržby. Společnost Mitsubishi Electric navíc využívá osvědčené postupy SDL ve svých integrovaných řešeních e-F@ctory, která kombinují průmyslovou automatizaci a IT technologie za účelem snížení celkových nákladů na vývoj, výrobu a údržbu v oblasti průmyslové automatizace, čímž pomáhá zákazníkům bezpečně realizovat iniciativy v oblasti průmyslové automatizace.

  • Certifikát

  • Závod Nagoya Works

  • Závod Industrial Mechatronics Systems Works

O e-F@ctory

e -F@Ctory je ucelený koncept společnosti Mitsubishi Electric vytvářející spolehlivé a flexibilní výrobní systémy, které uživatelům umožňují dosáhnout jejich cílů ve vysoce výkonné a na informacích založené výrobě. Prostřednictvím partnerské činnosti e -F@ctory Alliance v oblasti řešení a spolupráce se sdruženími zaměřenými na technologie otevřených sítí, jako je CC-Link Partners Association (CLPA), mohou uživatelé vytvářet komplexní řešení založená na principu „nejlepší ve své třídě“. Stručně řečeno, e -F@Ctory a e -F@Ctory Alliance umožňují zákazníkům dosáhnout integrované výroby při zachování možnosti výběru optimálních dodavatelů a řešení.

e-F@ctory je registrovaná ochranná známka společnosti Mitsubishi Electric Corporation.


Poznámka

Upozorňujeme, že zprávy jsou aktuální v době vydání a mohou být bez předchozího upozornění změněny.


Dotazy

Kontakt pro média

Dotazy zákazníků