MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Nízkonapěťové výkonové vypínače firmy Mitsubishi tvoří budoucnost elektrických rozvoden

Již více než půlstoletí působí Mitsubishi Electric aktivně na trhu s nízkonapěťovými spínacími zařízeními, např. sérií WS-V s novou průkopnickou technologií vypínání. Podle oblasti použití jsou výkonové vypínače Mitsubishi dostupné v různých produktových řadách.
Tyto vypínače se používají na napájecích bodech elektrického napájecího zařízení a umožňují budování rozšířených řídicích systémů.
Produkty pro základní ochranu proti přetížení a zkratu
Produkty pro základní ochranu proti přetížení, zkratu a chybným proudům.
Pro základní ochranu odbočky s několika málo ampéry před přetížením, zkraty (MCB) a chybnými proudy (RCCB/RCBO) .
Výkonové vypínače, především pro ochranu fotovoltaických zařízení.
Certifikované produkty pro nadproudovou ochranu severoamerických zemí.
Tyto produkty jsou vhodné pro speciální aplikace.
Rozsáhlá nabídka interního a externího příslušenství Veškeré příslušenství je volitelné a zvyšuje bezpečnost a uživatelskou přívětivost vypínače.