Automobilový průmysl

Řešení pro automobilový průmysl a dodavatele Tier

V závodech na výrobu vozidel, které zpracovávají velké množství dílů a širokou škálu procesů, je třeba řešit různé problémy, jako je reakce na smíšenou výrobu mnoha různých modelů automobilů, zvyšování rychlosti a kvality výroby, zohledňování bezpečnosti pracovníků a zapojení do iniciativ zaměřených na životní prostředí.

Společnost e-F@ctory pomáhá řešit problémy, kterým zákazníci čelí, tím, že nabízí optimální řešení prostřednictvím vytváření společných platforem a aliancí s mnoha různými partnery.