MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Produkty Mitsubishi Electric Factory Automation, které jsou prodávány pro použití v regionu EMEA, jsou označeny značkou CE. Firma se zavázala dodržovat vysoké standardy bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

Prohlášení o shodě můžete stáhnout z následujícího seznamu.