MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Společnost Mitsubishi Electric Europe B.V. se zavazuje dodržovat všechny příslušné standardy a normy kvality, jakož i směrnice Evropské unie a zásady nařízení REACH. Výroba ekologicky šetrných a vysoce kvalitních výrobků je pro společnost hlavním cílem.

Kvalita produktů tovární automatizace

Datum poskytnutí informacíDotčené produktySouhrnDetailed Information
listopad 2022Způsobilé jsou některé produkty následujících řad vyrobené v období srpen 2021 srpen 2022:   MELSEC iQ-F Series; MELSEC-F Series; ALPHA2 Series; Network Related Products; Tension Controllers; HMINedávno bylo zjištěno, že pokovené části elektronických součástek použitých v některých produktech našich kompaktních PLC, regulátorů napětí a HMI obsahují olovo, které překračuje regulovanou hodnotu a je jednou z látek regulovaných směrnicí EU RoHS. Nemá to žádný vliv na kvalitu, funkci nebo výkon výrobku, ani na životní prostředí nebo zdraví, a není problém s jeho dalším používáním. Pokud však plánujete dodávat zařízení obsahující cílový výrobek do Evropy nebo pokud jste již cílový výrobek do Evropy dodali, existují určitá bezpečnostní opatření. Viz odkazovaný dokument.Oznámení o směrnici EU RoHS týkající se kompaktních PLC, napěťových regulátorů a HMI
leden 2023 Obecné Naše výrobky FA budou označeny značkou, která je v souladu s evropskou směrnicí WEEE. Viz odkazovaný dokument. Vezměte prosím na vědomí, že bez ohledu na to, zda je tento symbol na výrobku vyznačen, či nikoliv, se po skončení jejich životnosti obraťte na certifikovanou společnost pro likvidaci elektronického odpadu, která zajistí ekologicky bezpečnou recyklaci a likvidaci vašeho zařízení odděleně od odpadu z domácnosti.Náš soulad se směrnicí o OEEZ

Iniciativy týkající se zabezpečení produktů tovární automatizace

Společnost Mitsubishi Electric neustále pracuje na dodržování domácích a zahraničních norem a specifikací (IEC 62443 atd.), aby mohla poskytovat bezpečné a spolehlivé produkty pro automatizaci výroby.