MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Monitorování robotů

ME2Robot je aplikace, která monitoruje provoz robotů Mitsubishi Electric a podporuje oddělení údržby při plánování servisu a řešení mimořádných událostí. Implementovaný systém notifikací umožňuje rychle reagovat na případné odchylky od správného provozu.

Sběr dat z robotů pomocí standardní ethernetové infrastruktury

Systém získává diagnostická a procesní data z robotů Mitsubishi Electric a po zpracování je předává aplikačnímu serveru.

 • komunikace s řídicími jednotkami robotů a kartami MELFA Smart Plus,
 • pomocí vestavěných ethernetových portů řídicích jednotek robotů,
 • sledování parametrů robotů a os v reálném čase,
 • předzpracování a ukládání dat do vyrovnávací paměti před odesláním na server.
 • Flexibilní architektura

  Aplikace je k dispozici ve dvou variantách - jako instalace na lokálním serveru s využitím standardní databáze MS SQL nebo jako aplikace v cloudu MS Azure. Obě verze mají stejné funkce a intuitivní webové uživatelské rozhraní.

 • protokolování dat na lokálních firemních zdrojích nebo v cloudovém prostoru,
 • doživotní licence nebo model předplatného s měsíční platbou,
 • přístup přes standardní webový prohlížeč,
 • řízení přístupu a správa uživatelů.
 • Sledování stavu robota

  Aplikace zobrazuje přehled všech připojených robotů s jejich aktuálním stavem, statistikami práce a alarmy.

 • shrnutí stavu všech robotů na jedné obrazovce,
 • celkové hodnocení stavu robota v procentech,
 • zobrazení seznamu aktuálních alarmů a oznámení,
 • zobrazení alarmů podle robota a časového intervalu a filtrování konkrétních čísel chyb,
 • export historie alarmů do souborů csv,
 • automatické e-mailové upozornění na situace vyžadující pozornost.

 • Plánování údržby

  Shromážděná data umožňují efektivní plánování služeb na základě skutečných údajů o robotech.

 • snadné generování souhrnné servisní zprávy pro všechny připojené roboty.
 • informace o servisních intervalech (kontrola napnutí řemene, doplnění maziva v redukčních převodovkách)
 • výpočet opotřebení součástí robota, jako je kuličkový šroub, ložisko a převodovka, na základě skutečných pracovních podmínek (pomocí karty MELFA Smart Plus).
 • automatické servisní upomínky.

 • Sledování výkonu

  Systém shromažďuje a archivuje parametry robota, aby bylo možné diagnostikovat odchylky a nepříznivé trendy.

 • zobrazení průběhu parametrů jednotlivých os ve zvoleném časovém intervalu,
 • určení rozsahů přijatelných hodnot při správné činnosti a alarmování abnormálních stavů,
 • porovnání získaných hodnot s referenčními hodnotami pro daný proces,
 • detekce abnormalit pomocí algoritmů strojového učení (s kartou MELFA Smart Plus).

 • Hlášení

  Uživatel může snadno vygenerovat zprávu se souhrnem všech nejdůležitějších informací za dané období.

 • ruční a automatické generování zpráv,
 • souhrnné zobrazení alarmů a filtrování podle četnosti výskytu
 • souhrn provozních parametrů a výpočet průměrných a maximálních hodnot za dané období,
 • přehled stavů, provozních hodin a spotřeby dílů.


 • Manipulace se zálohami

  Systém má zabudovaný mechanismus pro ukládání záloh programů umístěných v robotech.

 • přehled dostupných záloh pro daného robota,
 • ukládání sdílených souborů na místní disk, server FTP a do cloudu,
 • ověření kompatibility kopií podle sériového čísla robota,
 • upozornění na potřebu provést zálohu podle nastaveného plánu.

 • Živá ukázka

  Přihlaste se na hodinovou ukázku produktu s naším odborníkem! Seznamte se s klíčovými funkcemi, analyzujte různé případy použití a prodiskutujte své požadavky!

  Sezení jsou k dispozici v polštině a angličtině.

  Pole označená * jsou povinná.