MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Využijte naše pokročilé technologie a zkušenosti pro Váš projekt

Řešení pro energetiku

Požadavky na vyšší flexibilitu, větší efektivitu a zlepšenou předvídatelnost mají dopady na energetiku. Tento sektor musí současně eliminovat výpadky, reagovat na stále přísnější cíle politiky a integrovat vyšší podíly obnovitelných energií.

Efektivní řízení automatizace jsou klíčem pro tyto a další požadavky energetiky, a Mitsubishi Electric nabízí rozsáhlá řešení pro celý průmysl, od komponentů pro nízko a středně napěťové systémy až po systémy řízení kompletních zařízení.

Na základě osvědčených postupů v elektrárnách po celém světě může Mitsubishi Electric reagovat na požadavky provozovatelů zařízení, firem provádějících údržbu nebo EPC dodavatelů nových řízení.

Systémy pro řízení procesů elektráren (DCS)

Mitsubishi Electric má velké zkušenosti se systémy řízení procesů, které jsou založené na platformě pro řízení elektráren, od vybavení středně a nízko napěťovými zařízeními v úrovni automatizace až po systémy procesního managementu a firemní úrovně, podporované robustními a spolehlivými síťovými systémy.

Mitsubishi Electric nabízí unikátní DCS řešení pro energetiku, pro zajištění optimální využitelnosti a současné zohlednění požadavků rozšiřitelnosti a flexibility.

Ideálně vhodné pro malé regionální elektrárny a obnovitelné energie, vycházející PMSX®pro z kompetence Mitsubishi Electric jako přední firmy a ze zkušeností s PLC a DCS systémy.

 • Vysoká využitelnost, robustní řešení
 • Snadno použitelné, s intuitivním ovládáním
 • Snadná údržba
 • Online engineering
 • Možnosti pro on-line rozšíření bez přerušení provozu
 • Knihovna engineeringu a funkčními moduly

Služby Mitsubishi Electric zahrnují dodávku komponentů a softwaru, instalaci a zapojení, dokumentaci, vytvoření managementu projektu a jeho kompletního vedení.

Řízení a ochrana turbín

Pro provozovatele parních turbín Mitsubishi Electric vyvinul řídící systém Turbiset, který nabízí jednoduchou možnost pro zvýšení hodnoty turbín, které jsou v provozu již např. 10 let nebo déle a jejich očekávaná životnost je 15 až 20 let.

Parní turbíny jsou citlivé systémy a pro dosažení maximálních energetických zisků z páry musí být optimálně řízeny. Musí být také zvláštním způsobem ochráněny, aby bylo zajištěno, že budou spolehlivě a bezpečně pracovat následujících 24 hodiny denně, sedm dní v týdnu.

Řešení "Turbiset" pro řízení a ochranu parních turbín poskytuje odpověď na všechny tyto požadavky. Na základě vyspělého hardwaru Mitsubishi Electric pro PLC a HMI, s aktualizacemi aktuálních PLC programů může typická konfigurace Turbiset obsahovat následující komponenty:

 • Parní regulátor
 • Parní regulátor pro odebranou páru
 • Regulátor výstupního tlaku páry
 • Omezovací regulátor
 • Regulátor teploty
 • Ochrana turbíny
 • Simulace procesu turbín
 • HMI aplikace

Turbiset je nezávislý na původním výrobci turbíny a poskytuje snadnou a efektivní možnost pro dodatečné doplnění. Mitsubishi Electric dodává kompletní hardware včetně regulačních schémat, konvenčních PLC programů, funkčních diagramů PLC programů, prostředí pro simulaci procesů turbíny, lokální HMI aplikací, schémat zapojení a školicích materiálů. V kterékoliv fázi životnosti turbíny může provozovatel upravit řídící systém podle aktuálních standardů a tím dosáhnout zvýšené efektivity a spolehlivosti.

Elektrická periferie zařízení

Mitsubishi Electric kombinuje celé portfolio technologií pro periferii zařízení se schopnostmi rozsáhlého inženýringu a plánování, projektového managementu, instalace a uvedení do provozu. Mitsubishi je proto schopné nabízet integraci systémů pro systémovou integraci periferních elektrických zařízení na klíč.

 • Inženýring a plánování
 • Projektový management
 • Instalace a uvedení do provozu
 • Kompletní řešení pro ochranu
 • Středně napěťové a nízkonapěťové spínací zařízení
 • Výkonové spínače a transformátory

Mitsubishi Electric je díky osvědčeným řešením pro elektrické periferie zařízení v elektrárnách po celém světě důvěryhodným dodavatelem pro efektivní, spolehlivé, bezpečné a nákladově efektivní instalace.

Inteligentní energie

Čím více se energetika snaží nalézt rovnováhu mezi velkými elektrárnami a malými stanicemi, které využívají různé zdroje energie - od konvenčních fosilních paliv až po obnovitelné energie - tím více roste potřeba inteligentních strategii pro energetický management. Vzdálený monitoring, řízení a správa fotovoltaických zařízení, větrných, hydro, fosilních a hybridních elektráren a podstanic vyžaduje větší podíl vizualizace ve velíně.

Mitsubishi Electric nabízí řešení od polní až po řídící úroveň, včetně technologií procesní řídicí techniky a SCADA pro nejefektivnější platformy správy zařízení zahrnující:

 • Virtuální řízení elektráren
 • Hybridní řízení elektráren
 • Vzdálenou správu a řízení zařízení pro získávání energie z obnovitelných a konvenčních surovin

Mitsubishi Electric navíc poskytuje provozovatelům zařízení možnost integrovat řadu různých energetických zdrojů při kombinaci nástrojů jako je např. PMSX® na DCS a Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) s ostatními středně napěťovými a řídícími technologiemi pro sjednocení individuálních zdrojů elektrifikace do jedné virtuální elektrárny.

Addressing the impact of the introduction of renewables, the ageing of large power plants and the instability of oil and gas prices, the virtual and hybrid power plants provide an effective system to balance numerous variables in order to achieve an overall more predictable, economic and reliable supply system, with faster and more flexible response to fluctuations in the availability of different energy sources with the least cost possible.

Spolehlivý řídící systém

Monitoring, obsluha a řízení elektráren probíhá pomocí decentrálních řídících systémů (DCS). Dostupnost systému je v přímé souvislosti s disponibilitou celého zařízení. Proto musí být navržen, strukturován a konfigurován řídící systém procesu, který splňuje vysoké požadavky na dostupnost, rozšiřitelnost a flexibilitu. Mitsubishi Electric vyvinulo pro splnění těchto požadavků řešení PMSX®pro a PMSX®micro.