MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Řešení pro výrobu & produktivitu

Pochopení, ovládání, řízení

Trh spotřebního zboží (Consumer Packaged Goods, CPG) je trhem, o kterých se těžce bojuje, je to živé odvětví ekonomiky s nízkými maržemi, které je v rámci rentability a vymezení vůči konkurenci odkázáno na efektivní procesy. Toto odvětví ekonomiky stojí neustále před novými výzvami. Těmito výzvami jsou: změna trhu, segmentace trhu, specializované produkty, balení šetrné pro životní prostředí, expedice produktů dle požadavku zákazníka a globalizace. V závislosti na druhu vyráběných produktů a regionech, ve kterých jsou produkty vyráběny a prodávány, má každá branže vlastní, specifické výzvy, od různých globálních ekonomických podmínek přes kolísající nabídku a poptávku až po rostoucí konkurenční a nákladové struktury.

Potravinářský průmysl a průmysl poživatin zahrnuje výrobu a prodej potravin a celé spektrum aktivit, ke kterým patří zemědělství, balení, prodej, marketing a drobný obchod. Podnikatelskými výzvami je zacházení s výrobními odpady, systémy pro sledování zboží a manipulaci se surovinami. Kromě toho je samozřejmě nutné také dodržet a plnit zákonné požadavky a směrnice.

Mitsubishi Electric tyto výzvy uskutečňuje a není náhodou, že je jedničkou v potravinářském průmyslu, průmyslu poživatin a průmyslu konzumního zboží. Naše pověst v oblasti kvality, spolehlivosti a inovací podporuje naše zákazníky na celosvětovém trhu v regionech s intenzivní konkurencí. Naše automatizační řešení jsou perfektně přizpůsobena potřebám této branže. Společně s našimi e-F@ctory partnery jsme vyvinuli na základě naší produktové palety (do které patří roboty, Servo/Motion technologie, modulární PLC, frekvenční měniče a HMI) řešení, která odpovídají všem požadavkům potravinářského průmyslu, průmyslu poživatin a trhům se spotřebním zbožím.