MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
When proven technologies become obsolete, e.g. when electrical components have reached their end of life, Mitsubishi Electric will provide a successor technology, being faster and even more reliable than before. To support the process of transition to the new technology, Mitsubishi Electric provides a set of software and hardware tools.

Výrobky Silverline jsou nabízeny po dobu, po kterou jsme schopni udržet skladovou dostupnost. Servis a podpora jsou nabízeny po dobu až sedmi let běžným způsobem. Samozřejmě, jak mnozí stávající uživatelé vědí, společnost Mitsubishi Electric klade velký důraz na zpětnou kompatibilitu - buďte si jisti, že jedním z našich nejvyšších konstrukčních kritérií je, jak můžeme zachovat a ochránit investice našich zákazníků do zařízení pro automatizaci výroby.


Když se osvědčené technologie stanou zastaralými, např. když skončí životnost elektrických komponent, Mitsubishi Electric poskytne nástupnickou technologii, která bude rychlejší a ještě spolehlivější než dříve. Pro podporu procesu přechodu na novou technologii poskytuje Mitsubishi Electric sadu softwarových a hardwarových nástrojů.

Proces přechodu

    Identifikace instalační základny zastaralých technologií
    Identifikujte používanou komunikační síť. Může být možné provést přechod po etapách, kdy nové řídicí jednotky budou komunikovat se starými.
    Určete systémové požadavky a dostupný rozpočet
    V případě potřeby kontaktujte technickou podporu společnosti Mitsubishi Electric

Upgradujte své produkty Silverline

Ans/QNAS > iQ Platform

Reliable control when you need it most

FX1 / FX2 > FX3

Full PLC performance in a tiny package

GOT1000 > GOT2000

Tailored solutions to meet your HMI and visualization needs.

FR-F700 / FR-A700 > FR-F800 / FR-A800

Economical, intelligent, versatile

MR-J3 > MR-J4

Human, machine and environment in perfect harmony

RV-SD > RV-FR

A firm grip on continuously outstanding quality

RH-SDH > RH-FR

The palletising specialists