Bezpečnost

Mitsubishi Electric: bezpečná volba

Pro náročná a konkurenceschopná výrobní prostředí mají dnes rozhodující význam jak automatizace tak i bezpečnost. Mitsubishi Electric umožňuje integrovat automatizační a bezpečnostní technologie do jednoho jediného interaktivního systému a tím zlepšit výkonnost a efektivitu. Integrovaným řešením by mohlo např. být neustálé monitorování podmínek použití a funkcí stroje pro včasnou identifikaci možných problémů a zavedení preventivních opatření. Kromě toho může okamžitá reakce na nejmenší události pomoci eliminovat větší incidenty.