MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Mitsubishi Electric: bezpečná volba

Pro náročná a konkurenceschopná výrobní prostředí mají dnes rozhodující význam jak automatizace tak i bezpečnost. Mitsubishi Electric umožňuje integrovat automatizační a bezpečnostní technologie do jednoho jediného interaktivního systému a tím zlepšit výkonnost a efektivitu. Integrovaným řešením by mohlo např. být neustálé monitorování podmínek použití a funkcí stroje pro včasnou identifikaci možných problémů a zavedení preventivních opatření. Kromě toho může okamžitá reakce na nejmenší události pomoci eliminovat větší incidenty.

Řízení a vizualizace

Řízení

PLC QS Safety splňuje jako bezpečnostní řízení mezinárodní bezpečnostní normy EN 954-1 kategorie 4, PLe ISO13849-1 a IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. PLC QS Safety může být připojeno k nouzovému vypínači, optické závoře atd. a může ovládat vypnutí napětí (bezpečnostní výstup OFF) zdroje napětí (např. robota) podle uživatelského programu. Provoz strojů (robotů, dopravníků, atd.) je řízen standardními řízeními. Hlavní předností PLC QS Safety je to, že nemusí být použito centrálně, ale rovněž v rozptýlených systémech. To snižuje délku kabeláže a s tím spojené náklady a nároky na údržbu.

Bezpečnostní relé Mitsubishi Electric nejsou vhodná jen pro maloformátová bezpečnostní řízení, ale mohou být integrována také do větších bezpečnostních systémů. Jednoduché ochranné vypínání může být konfigurováno bez programování nebo složitých nastavení parametrů, pouze pomocí propojení.

Bezpečnostní funkce je možné snadno přidat k existujícímu systému Q přímým připojením modulu bezpečnostních relé přímo na sběrnicový modul systému Q nebo připojit přes CC-Link. PLC tak může přímo monitorovat stav provozu/chyby bezpečnostního relé a poskytuje tak vizualizaci bezpečnostních systémů pro snadné monitorování a kontrolu.

Kompaktní WS bezpečnostní řízení splňuje bezpečnostní standard podle ISO13849-1 PLe a SIL3 IEC61508. Je koncipováno pro použití v jednotlivých strojích nebo systémech a je možné ho rozšířit o I/O moduly až na 144 I/O, takže je možné vytvářet vysoce vyvinuté bezpečnostní systémy nebo rozšiřovat stávající.

Vizualizace

Monitorování a vizualizace jsou rozhodující, pokud jsou aktivovány bezpečnostně kritické oblasti stroje. Tyto informace pomáhají operátorům a provozovatelům při synchronizaci výroby nad rámec celého zařízení. Ovládací přístroje GOT a MAPS umožňují vizualizaci a monitoring bezpečnostně relevantních procesů v rámci aplikací.

Grafická ovládací zařízení (HMI) poskytují včasnou možnost monitoringu a řízení stroje, zařízení nebo systému a ideálně se hodí pro použití v bezpečnostních systémech. Signály od senzorů jsou zaznamenávány na celém stroji, a zpracovávány a zobrazovány jako jednoduchá schémata nebo informace na barevné dotykové obrazovce. Zařízení, integrována do bezpečnostních systémů, mohou jasně a přesně zobrazovat bezpečnostní stavové zprávy. Ovládací zařízení GOT Mitsubishi Electric spojují to nejlepší z výkonu, grafiky a funkce v extrémně kompaktním a robustním přístroji. Nabídka sahá od monitorů s úhlopříčkami od 3,7" do 15" pro instalaci do rozvaděče a jako přenosný přístroj.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) je uživatelsky přívětivý asistenčně založený nástroj, který automaticky generuje PLC a SCADA projekty. To šetří čas a nároky při vývoji a konfiguraci. Pomocí MAPS je možné vyvíjet systémy, které mohou zpracovávat bezpečnostně relevantní informace z celého výrobního zařízení.

Pohonné systémy a robotika

Pohonné systémy

Frekvenční měniče (nebo pohony) slouží pro řízení otáček/točivého momentu nebo pozice elektromotorů. Široká paleta frekvenčních měničů Mitsubishi Electric poskytuje řešení pro všechny druhy aplikací, od jednoduchých až po high-end, s integrovaným „bezpečným zastavením“ (STO – Safe Torque Off ) jako standardem (EN ISO 13849-1 PLd / kat.3 příp. EN 61508, EN61800-5- 2 SIL2).

Série FR-A800 podporuje také funkce jako SS1, SS2, SLS a SOS s certifikací PLe a SIL3, které jsou nutné pro high-end stroje. Připojení frekvenčních měničů je možné pomocí CC Link IE Safety Communication Function nebo PROFIsafe přes síť.

Frekvenční měniče FR-E700-SC pro bezpečné zastavení a FR-E700-NC pro CC-Link komunikaci splňují požadavky bezpečnostní funkce STO (Safe Torque Off = bezpečné zastavení). Je možné je přímo připojit na bezpečnostní PLC, modul bezpečnostních relé a nouzový vypínač a splňují požadavky standardu EN ISO 13849-1, kategorie 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 a EU směrnic.

Servosystémy

Serva dnes nabízí perfektní řešení pro maximální výkon a řídící schopnost motorů. Přesné pohyby s vysokými rychlostmi a integrované bezpečnostní funkce jako „bezpečné zastavení“ (STO – Safe Torque Off ) podle IEC/EN 61800-5-2:2007 odsouvají vše ostatní do pozadí. Bezpečnostní funkce zesilovače je možné rozšířit o bezpečnostní modul podle EN 61800-5-2 na „Bezpečný stop 1“ (SS1 – Safe Stop 1), „Bezpečné ovládání brzd“ (SBC – Safe Brake Control), „Bezpečná omezená rychlost“ (SLS – Safe Limited Speed) a „Bezpečné monitorování rychlosti“ (SSM – Safe Speed Monitor). Všechny bezpečnostní funkce je možné aktivovat přes síť SSCNETIII/H pomocí bezpečné komunikace.

Robotika

Mitsubishi Electric robots nabízí jak u systémů SCARA tak i sklápěcích ramen absolutně špičkovou technologii. Roboty odpovídají nejnovějším směrnicím ISO-10218-1 (2011) pro roboty a periferie robotů a splňují požadavky podle ISO 13849-1 kategorie 3.

Přístroje a komponenty

Sítě

CC-Link Safety je otevřená komunikační síť, která zajišťuje absolutní spolehlivost při přenášení dat a proto je optimálně vhodná pro bezpečnostní aplikace. Odpovídá standardům IEC61508 SIL3 a EN954-1 / ISO13849-1 kategorie 4 a je kompatibilní s ostatními CC‑Link produkty. CC-Link Safety rozpozná chybu komunikace, jako např. neočekávané spojení komunikace nebo chybná data, která mohou způsobit chybnou funkci režimu nouzového vypnutí. Pokud je zjištěna chyba komunikace, funkce fail-safe uvede stroj rychle do bezpečného stavu.

Senzory

Mitsubishi Electric sleduje strategii Best-in-class s ohledem na Safety senzory, aby byly zákazníkům nabídnuty vhodné produkty pro optimalizaci zařízení. Mitsubishi Electric nabízí - od nouzových vypínačů až po optické závory - rozhraní pro připojení širokého spektra technologií bezpečnostních senzorů.