MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Frekvenční měnič řady FR-E800 je postaven na technologii regulace proměnných otáček osvědčené firmou Mitsubishi Electric po mnoho let spolehlivého provozu měničů v různých aplikacích vyžadujících konstantní i proměnlivý moment. Měnič FR-E800 je navržený pro úsporu energie a minimalizaci nákladů. Zároveň přináší pokroky v kvalitě, výkonu a schopnosti prediktivní údržby v jednom víceúčelovém měniči.

Řada FR-E800

Hlavní výhody

 1. Kompaktní design – ušetřete místo s měničem s kompaktní zástavbou pro řízení 3-fázových motorů až do výkonu 7,5kW (rozšířeno v budoucnu až na 30kW) napájených 200V, 400V a 600V.
 2. Dva typy přetížení – dosáhněte maximálního výkonu motorů při nizkém přetížení (LD – light duty) a normálním přetížení (ND – nomal duty) v závislosti na hodnotách nadproudu při přetížení motoru. Pro motor lze použít méně výkonnější měnič při nižším maximálním přetížení.
 3. Auto-tuning pro IM&PM motory – rychlé uvedení do provozu bez časově náročného nastavení nebo nutnosti podpory u zákazníka
 4. RS-485 a dva Ethernet porty – přepínání mezi komunikačními sítěmi jednoduše pomocí přepnutí parametrů měniče.
 5. Série měničů FR-E800 podporuje různé typy otevřených sítí bez nutnosti dovybavení přídavnými komunikačními kartami.
 6. MELSEC 2K Step PLC – šetřete čas při drátování, nastavení systému a místo pomocí parametrizovatelného vestavěného interního PLC.
 7. Funkce Měnič-Na-Měnič - spojení více měničů pomoci protokolu Ethernet. Komunikace mezi více měniči je zprostředkována pomocí vstupů a výstupů vestavěného PLC.
 8. Odolnější vůči venkovním vlivům – FR-E800 je schopný provozu v okolních teplotách v rozmezí od -20°C do 60°C a řídicí karta je konformně upravená povrchovou vrstvou pro nepříznivé vnější podmínky.
 9. Systém výstrahy při korozi – FR-E800 obsahuje světově první systém identifikace známky poškození vlivem korozivních plynů, jako sirovodíku. Operátor dostává notifikaci v případě nutnosti zlepšení výrobních podmínek, nebo v případě možnosti neplánovaného výpadku měniče.
 10. Diagnostika životnosti – Analyzujte a sledujte zbývající životnost nejdůležitějších komponentů jako kondenzátorů, kontaktních relé, chladícího ventilátoru, rezistoru pro omezení zapínacího proudu.

Bezpečnostní komunikační model

Bezpečnostní komunikační modely podporují bezpečnostní protokoly založené na Ethernetu a jsou certifikovány jako shodné s mezinárodními standardy.
Bezpečnostní řídicí systém v již existující síti může být jednoduše připojen k Vašemu řešení při zachování nízkých nákladů.

Funkce vestavěného PLC

Uživatelé měničů FR-E800 mohou nastavit a využít různé režimy řízení: řízení pohybu motoru připojeného k měniči pomoci signálových vstupů, monitorovat status měniče pomocí signálových výstupů a další. Systémové operace mohou být přizpůsobeny dané aplikaci pomocí integrovaného PLC přímo v měniči.

Funkce připojení Měnič-Na-Měnič

Funkce Měnič-Na-Měnič umožňuje komunikaci mezi více měniči pomocí Ethernetu použitím I/O zařízení a speciálních registrů PLC. Díky tomu lze postavit jednoduchý systém řízený PLC vestavěným přímo v měničích.

Různé ethernetové protokoly

"
Měnič FR-E800 podporuje velkou škálu průmyslových sítí bez nutnosti přídavných karet. Integrované protokoly umožňují FR-E800 komunikovat v různých sítích, zajišťují kompatibilitu s existujícími systémy. Uživatel může zvolit skupinu protokolů vhodnou pro jeho systém:"

Řízení IM & PM motorů

Auto-tuning pro indukční motory (IM) IE3/IE4 a motory s permanentními magnety (PM) pomocí jednoduchého nastavení parametrů zvyšuje výkon, minimalizuje hluk a redukuje čas pro nastavení měniče.

 • Měniče řady FR-E800 podporují indukční motory i motory s permanentními magnety.
 • Přesný auto-tuning ve třech jednoduchých krocích.
 • Jednoduchá náhrada existujících indukčních motorů a motorů s permanentními magnety.
 • Není třeba měnit všechny motory v systému během jednoho servisního zásahu.

Dva typy zatížení

Pro aplikace s nízkým zatížením LD (light duty), měnič určený pro motory s nižším výkonem může řídit motor o výkonu vyšším. Tato možnost vede k menší zástavbě v rozváděči a nižší celkové ceně.

Graf nomenklatury