MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Vyberte si robota pro svou aplikaci

Víte, že Mitsubishi Electric nabízí možnost provést bezplatnou simulaci pro váš projekt? Je to víc než jen testování – je to klíč k optimalizaci výrobních procesů a zvýšení efektivity. Simulace zlepší pochopení vašeho projektového týmu aplikace, což povede k úspoře času. Navíc minimalizujete rizika a snížíte náklady spojené s implementací nového robota.

Co simulací získáte?

  • Úspora času a nákladů: Simulace nevyžaduje přítomnost stroje, snižuje čas a omezuje náklady spojené s mnoha pokusy a omyly během implementace.
  • Zmírnění rizik spojených s robotickou investicí: Simulace umožňuje odhalit potenciální problémy a chyby ještě před zahájením stavby stroje, čímž se minimalizuje riziko spojené s investicí (možnost identifikace nedostatků ve virtuálním stádiu).
  • Optimalizace taktu stroje a výkonu: Simulace umožňuje nalézt optimální parametry pro nastavení stroje.
  • Vzdělávání pracovníků: Připravená simulace slouží jako nástroj pro vzdělávání pracovníků a umožňuje jim vidět, jak efektivně spolupracovat se strojem ve fázi projektu.
  • Podpora rozhodování: Simulace pomůže při výpočtu účinnosti stroje (určení, jakou část provozu nahradí), podpoří rozhodovací proces ohledně investic a stanovení návratnosti investice.
  • Odhad budoucích servisních nákladů: Prostřednictvím simulace a karty Melfa Smart Plus 2F-DQ521 je také možné vypočítat budoucí servisní náklady a umožňuje komplexní posouzení nákladů na robotizaci v průběhu celého životního cyklu projektu. Takový přístup umožňuje kompletní vyhodnocení nákladů na robotizaci nejen v okamžiku nákupu, ale v průběhu celého životního cyklu projektu.

Co dostanete?

  1. Osobní zpráva s popisem implementace aplikace.
  2. Video ze simulátoru RT Toolbox3 Pro spolu se zdrojovým kódem přizpůsobeným vaší simulaci.

*Podmínkou pro získání bezplatné simulace je úvodní rozhovor se zástupcem Mitsubishi Electric za účelem ověření a projednání projektu a také získání potřebných dat pro přípravu simulace.

Pole označená * jsou povinná.