Moduly průmyslových sběrnic

Tyto síťové moduly umožňují napojení na celou řadu průmyslových komunikačních sběrnic. K hladké integraci s každou automatizační úrovni ve výrobě je k dispozici celá řada modulů pro připojení k datovým sítím.
Tato datová síť určená k propojení řídicích jednotek umožňuje rychlou komunikaci a výměnu velkých objemů dat. Komunikační návaznost není přitom přerušena vrstvami.
Tato vysokorychlostní průmyslová komunikační sběrnice sahá od v/v úrovně až k PLC řízení a pro přizpůsobení k nejrůznějším konfiguracím systému poskytuje flexibilní koncept kabelového propojení.
Řídicí a komunikační síť k propojení výrobních zařízení na vysoké úrovni.
Pomocí této vysokorychlostní průmyslové komunikační sítě lze přenášet jak řídicí data, tak také informační údaje.
Na tento modul MODBUS se mohou připojit přístroje, které jsou kompatibilní s protokolem MODBUS jako jsou např. regulátory teploty nebo měřicí přístroje.
Tyto moduly umožňují připojení k průmyslové sběrnici Profibus.
Tento modul připojuje PLC k průmyslové sběrnici DeviceNet.
Modul rozhraní pro připojení k datové síti FL-net
Modul rozhraní pro připojení k datové síti AS-i
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention