Bezpečnostní CPU

Bezpečnostní CPU umožňuje spuštění bezpečnostně nerelevantních a bezpečnostně relevantních programů ve stejném modulu a je možné ho snadno naprogramovat pomocí inteligentních funkcí GX Works3.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention