MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

FR-CS80 - Jednoduché řešení

Ve světově nejmenší kompaktní třídě nabízí FR-CS80 cenově výhodná řešení, díky vektorovému řízení magnetického toku. Proto je FR-CS80 vhodný pro téměř všechny průmyslové aplikace.

Funkce a výhody pro uživatele

Vektorová regulace magnetického toku

V důsledku vektorového řízení magnetického toku dodává frekvenční měnič vysoký točivý moment i při nízkých otáčkách, a to i bez externího enkodéru.

Rychlé monitorování výstupního proudu

I při náhlé změně zatížení pokračuje provoz bez aktivace poplachu nadproudu

Stejnosměrný meziobvod pro úsporu energie

Díky přímému připojení na stejnosměrný meziobvod systém šetří energii a je možné připojit brzdnou nebo rekuperační jednotku.

Jednoduché připojení HMI (GOT) plug-and-play přes RS485

Pokud je ve frekvenčním měniči aktivováno "automatické připojení", může měnič komunikovat přímo s panely řady GOT2000 po připojení přes RS485.

Nepřetržitý provoz při krátkodobém výpadku napájení

I v případě krátkodobého výpadku napětí pokračuje provoz motoru bez přerušení a výroba pokračuje.

Funkce řízeného zastavení při výpadku napájení

Pokud dojde k výpadku sítě nebo k poklesu napětí, motor je řízeně brzděn až do zastavení. Tato funkce je užitečná pro zastavení motoru, z důvodu eliminace nebezpečí.

Brzdění se zvýšeným buzením

Doba brzdění může být snížena také bez vnějšího brzdného odporu. Tímto způsobem je např. možné zkrátit dobu taktu dopravníku apod.

Akcelerační/brzdná charakteristika tvaru S

Přechod z aktuální frekvence na cílovou frekvenci probíhá po křívce ve tvaru S. To snižuje trhavé pohyby při zrychlování/zpomalení a zabraňuje prokluzování zátěže.

Předvolba otáček/rychlosti (až 15 přepínatelných otáček/rychlostí)

Pevné otáčky lze zadat pomocí přednastavených parametrů. To umožňuje uživateli komfortně upravovat otáčky stroje.

Ochrana v nebezpečném prostředí

Pro zvýšenou odolnost proti vlivům prostředí splňuje povrch základních desek požadavky IEC 60721-3-3 3C2/3S2.

Technické údaje