MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Škálovatelná řešení pro připojení cloudů

Internet věcí

Globální konkurence nutí každý výrobní podnik ke zvyšování produktivity, flexibility a agility, zlepšování kvality produktů a redukci zmetků. To může probíhat pouze na základě informační platformy, proto integrace dat stále se rozšiřující oblasti řídících komponentů a polních přístrojů vede k rozmachu internetu věcí. Dostupnost informační platformy je základem přístupu Smart Factory, jako např. definic Průmyslu 4.0 v Evropě, Industrial Internet Consortium v USA nebo Robot Revolution Initiative v Japonsku.

Cloud computing je přitom klíčovým prvkem, protože při digitalizaci průmyslu roste objem dat. Ukládání a zpracování dat v cloudu může vést v porovnání s lokálními IT platformami ke spolehlivějšímu, škálovatelnějšímu a dostupnějšímu záznamu a rozdělení dat - při podstatně zvýšené transparentnosti a konzistentnosti v celém řetězci tvorby hodnot. Existují však výhrady ve vztahu k vlastnickým právům a bezpečnosti dat.

Mitsubishi Electric je u těchto technologií pro digitalizaci výrobních procesů na špičce. Na základě konceptu e‑F@ctory vyzkoušené nebo společně s partnery aliance e‑F@ctory vyvinuté koncepty nabízí inovativní řešení pro internet věcí a jeho problémové oblasti. Tato řešení nesplňují požadavky cloud computingu pouze tím, že poskytují snadný a bezpečný přístup k různým druhům cloudových služeb, ale uživatelům také umožňují využívat prostřednictvím Mitsubishi Electric C Controller a MES IT technologií výhod edge computingu jako doplňku ke cloud computingu.

Edge computing

Ačkoliv cloud poskytuje rozsáhlý obrázek internetu věcí, je méně vhodný pro podporu aplikací, které vyžadují reakci v reálném čase. Řešením Mitsubishi Electric je edge computing, při kterém jsou data z inteligentních zařízení shromažďována, filtrována, předpřipravena a analyzována v rámci automatizační platformy. Tím je eliminována prodleva a latence cloudu a použití průmyslového hardwaru v drsném výrobním prostředí.

Data shromážděná ze senzorů, pohonů, PLC, mechatronických systémů a zařízení pro energetický monitoring mohou být analyzována pomocí C Controller a MES Interface řešení Mitsubishi Electric. Data mohou být bezprostředně poskytnuta k dispozici procesům, které je potřebují a/nebo předána na řídící systémy výroby a použita pro optimalizaci dodavatelského řetězce, zlepšení řízení výroby nebo simulace výroby.

Zachováním časově kritických informací v prostředí automatizace a předpřipravením informací, které jsou potřeba pro nadřazené systémy nebo cloud, dochází k redukci potřebné šířky pásma IT infrastruktury. To zvyšuje bezpečnost a odstraňuje problémy, které vznikají při manipulaci regionálních dat a plnění podmínek ukládání.

Cloudové služby

Edge computing a cloud computing se doplňují a výrobci se pokouší integrovat oba pro získání plného potenciálu internetu věcí.

K dispozici je ale řada různých cloudových řešení, od největších a nejznámějších až po stovky speciálních řešení, niche cloudových aplikací a účelových na cloudu založených analyzačních služeb. Prostřednictvím e-F@ctory podporuje Mitsubishi Electric propojení na všechny malé a velké cloudové služby.

OPC UA Server/Klient

OPC UA možné prostřednictvím AMQP Client Bridge spojení s Microsoft Azure Cloud. Použití otevřeného standardu OPC UA snižuje složitost systému a vede k nákladově příznivější, robustnější a bezpečnější integraci cloudů. Informace jsou shromažďovány servery OPC UA a vyměňovány s cloudem prostřednictvím mostu.

IoT Connector

Připojení cloudů nabízí snadné spojení výrobní úrovně se speciálními cloudovými službami. Tyto moduly poskytují spojení na řízení na výrobní úrovni pomocí ethernetu a přenáší informace na a z cloudů pomocí SMTP. Mitsubishi Electric společně s partnery e-F@ctory jako Adroit, eWon a Secomes taková cloudová spojení vyvinulo, je možné ale také použít kompatibilní produkty třetích poskytovatelů jako např. TIXI.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS)

Technologie MAPS SCADA od Mitsubishi Electric nabízí přímou integraci do světa Microsoftu, s přímou podporou spojovací technologii Microsoftu, VB scriptu a OPC UA. MAPS poskytuje koncové řešení pro sběr dat, edge computing a integraci různých cloudových systému.

C Application Server

C Application Server od Mitsubishi Electric podporuje řadu rozhraní pro komunikaci přes internet a poskytuje jednoduchou možnost pro integraci do Hana nebo ostatních cloudových služeb. Nabízí také platformou pro edge computing, u které je použit C Controller ke sběru důležitých výrobních dat v prostředí řízení a pro zasílání předzpracovaných a jen důležitých, předfiltrovaných do cloudu. To umožňuje nejefektivnější způsob využití cloudových služeb - včetně analytiky pomocí mobilních zařízení.

Praktické realizace

Optimální příklad pro cloud computing realizuje Mitsubishi Electric ve svém závodě Kani v Japonsku, a to simulaci výroby v kyberfyzickém systému. Přitom je simulace kontinuálně porovnávána s reálnými výrobními hodnotami. Tam, kde se objeví odchylka od simulace, se v rámci výrobního prostředí provedou úpravy pro zachování kvality a produktivity a eliminaci zmetků a oprav. Inovativní kombinace cloud computingu a edge computingu je důležitým faktorem udržitelnosti.