MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Nová definice flexibilní výroby pro Smart Industry

Linear Transfer System od Mitsubishi Electric pro inteligentní řízení toku dílů ve výrobě představuje celosvětově nejpokročilejší řešení transportu pro výrobní procesy. Srdcem systému je Smart Carriage.

Pro zajištění včasného doručení Linear Transfer System (LTS) řešení, které přináší výhody ve specifikaci, vysokém výkonu a řadě dalších funkcí, bude LTS řešení bude představeno v dubnu 2021.

Technologie Smart Carriage: Na nejpřednějších frontě digitální revoluce

Smart Carriage vyvinutý ve spolupráci s naším e-F@ctory partnerem APT Automation poskytuje díky integrované inteligenci celosvětově zcela novou míru flexibility pro výrobní sektor, podstatně zvýšenou flexibilitu pro balící procesy, možnosti menších velikostí šarží a doposud nedosažitelné míry individualizace pro výrobce.

S přepravní rychlostí až 4 m/s při zátěži do 5 kg nebo při menším zrychlení a rychlosti s maximální užitečnou zátěží 12 kg, je Smart Carriage vybaven vlastním zdrojem napětí 24 V DC, pro napájení senzorů, podávacích zařízení a aktuátorů také během pohybu.

Autonomní schopnost rozhodování v reálném čase

Linear Transfer System zohledňuje stále rostoucí požadavky digitalizace a umožňuje novou konfiguraci výrobních linek v reálném čase.

Bezdrátové spojení mezi Linear Transfer System a Smart Carriage umožňuje reakce v reálném čase. Kromě toho je systém vybaven technologií Servo Motion od Mitsubishi Electric, což umožňuje také samostatně řízené akce, jako je synchronizace s průmyslovými roboty MELFA od Mitsubishi Electric.

Smart Carriage, založený na standardních komponentech, zaznamenává detailní informace o své dráze a v jakýkoliv okamžik může zaznamenávat data o stavu zpracování produktu na dopravním pásu. Dostane instrukce, kam má jet, ale je schopný tam dojet sám.

Rozšířená datová paměť umožňuje Smart Carriage identifikovat produkty, volit optimální dráhu a cíle, sbírat a ukládat informace o produktu a komunikovat mezi stanicemi, nadřazenými MES systémy a databankami.

Flexibilita pro vícevrstvá 3D výrobní zařízení

Smart Carriages mohou přejíždět mezi horizontálními a vertikálními výrobními linkami sem a tam, čímž je možné provádět více pracovních kroků na různých produktech ve stále náročnějších výrobních prostředích.

Smart Carriage může přejíždět mezi paralelními balícími linkami a umožňuje tak v závislosti na produktu provádět různé procesy, které jsou pro daný produkt vhodné a poté se inteligentně buď okamžitě nebo později sdružovat na pásech.

Výrobní linky je možné automaticky nově konfigurovat podle požadavku zakázky a dostupné kapacity na různých pracovních stanicích. Výsledkem je podstatně lepší vytížení zařízení a zásadní zvýšení flexibility.

Malá minimální vzdálenost mezi jednotlivými Smart Carriage na jednom pásu – méně než 1 mm – umožňuje zvýšit počet Smart Carriage na pásu, což zásadně zvyšuje produktivitu.

Rozšířený bezpečnostní systém

Integrovaný bezpečnostní skener pozná, že do bezpečnostní oblasti vstoupí obsluha a sníží rychlost Smart Carriage na nebezpečnou hodnotu. Proto může být Linear Transfer System provozován v prostředí bez ochranných zdí, což zvyšuje dostupnost zařízení. Kromě toho Smart Carriage podporuje jak STO tak i SLS a zlepšuje tím bezpečnostní výbavu.

Zrychlení a brzdění Smart Carriage s 3g umožňuje samostatné polohování s úctyhodnou rychlostí a přesností polohování a opakovanou přesností ±0,1 mm, bez dalších pomůcek. Speciálně vyvinutá technologie pro eliminaci kolize zabraňuje narážení, i když se po pásech pohybuje velké množství Smart Carriage vysokou rychlostí.

Více informací

Pokud vás naše technologie Smart Carriage pro Linear Transfer System zaujala, uložte si prosím tuto stránku jako záložku nebo nás kontaktujte .