MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Decentrální telemetrické protokoly založené na CPU C Controller

Integrace do straton a zenon

Společnost Mitsubishi Electric uzavřela partnerství s COPA-DATA z důvodu bezprostřední integrace svého renomovaného automatizačního hardware do předních softwarových produktů pro řízení a vizualizaci, včetně telemetrických protokolů COPA-DATA.

COPA-DATA je nezávislý výrobce softwaru pro průmyslovou a energetickou automatizaci. Jeho produkty jsou používány po celém světě ve výrobním průmyslu a v energetice pro automatické řízení, monitorování a optimalizaci strojů, zařízení a energetických sítí. COPA-DATA kombinuje fundovanou zkušenost v automatizaci s novými možnostmi digitální transformace a pomáhá zákazníkům snadněji, rychleji a cíleně zrealizovat jejich strategii.

Software straton vyvinutý společností COPA-DATA je softwarové PLC, které funguje na C Controlleru Mitsubishi Electric. Díky otevřené struktuře a objektové orientaci průmyslového automatizačního softwaru může softwarová platforma zenon od COPA-DATA komunikovat přímo s iQ Platform Mitsubishi.

Jádro IEC 61131-3 stratonu běží přímo na C Controlleru Mitsubishi. Uvnitř jádra jsou definovány proměnné různých připojených polních zařízení s jejich specifickými protokoly připojení. Uživatel je tak schopen definovat a konfigurovat proměnnou. To může být např. proměnná standardu IEC-61850 nebo data polního zařízení, která je poté možno zkopírovat do PLC Mitsubishi. Komunikace mezi iQ Platform a tímto přístrojem poté probíhá velice jednoduše přes protokol.

Velkou výhodou pro uživatele přitom je, že je možné použít řadu protokolů, které poskytuje software COPA-DATA.

Enormní penzum zkušeností COPA-DATA, kombinované s rozsáhlými zdroji protokolů a hardwarovými a integrovanými hardwarovými a softwarovými řešeními iQ Platform Mitsubishi Electric, umožňují plynulé řízení velké oblasti decentrálních telemetrických aplikací.

Copa Data