MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Přesné řízení procesu pro efektivní řízení komunálních systémů pro zásobování a rozvod vody

Technikon Ltd. je společnost zabývající se průmyslovou automatizací, která má zkušenosti s vytvářením efektivních systémů řízení pro všechny výrobní a obchodní procesy. Kromě toho společnost Technikon vyvíjí a dodává řešení pro komunální systémy zásobování vodou, které umožňují přesné řízení procesů ve všech oblastech zásobování a rozvodů vody.

Na základě řešení MAPS SCADA společnosti Mitsubishi Electric vyvinuly firmy Technikon a Mitsubishi Electric "Aquatoria® - INTELIGENTNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU“ pro zvýšení provozní efektivity a výrazné snížení celkových provozních nákladů firem zajišťujících dodávku vody.

Výhody Aquatoria®

  • Nižší spotřeba energie
  • Méně úniků
  • Snížené nároky na údržbu
  • Poskytuje adaptivní řízení pro eliminaci manuálního nastavování.

Inovativní řešení společnosti Technikon poskytuje v reálném čase kompletní obraz o vodě a procesech zařízení.

Výhody Aquatoria® na bázi MAPS SCADA

Díky flexibilní architektuře pracovišť Mitsubishi Electric MAPS s integrovanými moduly splňuje řešení Technikon Aquatoria® požadavky zákazníků na snadné přizpůsobení.

  • Dobrý přehled o zařízení s interaktivní mapou (Geo modul)
  • Snadné nastavení a parametrizace čerpacích stanic pomocí konfiguračního modulu
  • Výběr optimálních čerpadel pro příslušné stanice
  • Definování a vytváření individuálních reportů s integrovaným modulem pro analytické zprávy.
  • Integrovaná diagnostika infrastruktury pro zálohování a zjednodušení údržby
  • Adaptivní řídicí modul s pokročilým prognostickým procesem a neuronovými fuzzy algoritmy pro zabránění chybným ručním úpravám

Reference

Ve městě Minsk (1,9 milionu obyvatel) je 117 (z celkem 320) posilovacích stanic a 24 vrtů vybaveno řešením Technikon Aquatoria®. Celková investice činila 720 000 EUR s průměrnou návratností investic 3,2 roku (pouze na základě spotřeby energie). Navíc existují další výhody zákazníků po krátké době instalace.

Další odkazy naleznete v brožuře Aquatoria® na straně 7.