MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Snadná strategie pro eliminaci lidských chyb

 

Typické aplikace

Guided Operator Solutions Mitsubishi Electric nabízí pořadu ergonomicky konstruovaných ovládacích přístrojů a tato řešení mohou být aplikována v různých průmyslových oblastech např. výroba automobilů, logistika, polovodiče a zdravotnictví.

Procesy uchopování

Procesy uchopování jsou klíčovou oblastí, ve které je možné zlepšit efektivitu výroby a kvalitu produktů. Guided Operator Solutions podstatně redukují celkové člověkohodiny, eliminují chyby při uchopování dílů a také snižují únavu obsluhy.

Doplňování dílů

Doplňování dílů je další oblastí, kde mohou vznikat chyby, které následně vyvolávají dominový efekt na kontrole kvality při montáži dílů. Guided Operator Solutions přesně zaznamenávají, kde je nutné doplnit díly a zajišťují, aby byly do zásobníků doplňovány správné díly.

Výrobní buňky

Model 'výrobních buněk' při montáži dílů se používá obecně v továrnách, které vyrábí řadu produktů s malým počtem kusů a kde je za kompletní montáž odpovědný jeden operátor. Guided Operator Solutions mohou eliminovat chyby u zdroje a snížit riziko oprav produktů.

Sestavování dílů

Při sestavování dílů operátora odebírá komponenty v na sobě navazujícím výrobním procesu na základě detailního pracovního návodu v určitém počtu kusů z různých zásobníku. Guided Operator Solutions zajišťují, aby do boxů dílů byly uloženy správné komponenty ve správném počtu, což šetří čas a snižuje počet chyb.

Nevídané přednosti

Guided Operator Solutions od Mitsubishi Electric nesnižují jen signifikantně riziko problému ve výrobním procesu, ale mohou být také využívány v řadě oblastí průmyslových odvětví ku prospěchu manažerů a uživatelů.

Před implementací Guided Operator Solutions

Po implementaci Guided Operator Solutions

Pomocí Guides Operator Solutions Mitsubishi Electric na místě vede automatický systém pracovníka ke konkrétnímu zásobníku dílů, což se děje prostřednictvím jednoduchého rozsvícení signalizace v blízkosti konkrétní pozice odběru nebo otevřením krytu a musí být potvrzeno uživatelem, pokud konkrétní díl odebere. Uchopení je poté přirozeně nejen podstatně spolehlivější a bezchybnější, ale také rychlejší, takže dochází současně ke zlepšení kvality a produktivity.

Kompletně integrované řešení

Jednoduché

Design Guided Operator Solutions je založen na konceptech zjednodušení.
 • Terminály jsou namontovány přímo na trubkových rámech.
 • Prefabrikované kabely pro snadné a úsporné propojení
 • Intuitivní přípojky pro rychlou instalaci sítě
 • Software umožňuje snadnou konfiguraci, programování a údržbu.

Mnohostranný

Velká rozmanitost existujících terminálů umožňuje řešení Mitsubishi Electric pro téměř každou aplikaci.
 • Fotoelektrické senzory umožňují vysokou rychlost uchopování.
 • Tlačítkové aktuátory a aktuátory zdvihu se zpětnou vazbou pro nákladově senzitivnější aplikace
 • Ovládací přístroje s otevíranými/zavíranými dveřmi fyzicky brání chybám chapačů.
 • Přístroje s "čítacími" displeji umožňují zakladačům uchopit více dílů ve stejné uchopovací pozici.

Rozšířitelný

Řízení Mitsubishi Electric jsou srdcem Guided Operator Solutions s dedikovanými mastery, které komunikují se sítí ovládacích přístrojů.
 • PLC sahají od jednoduché řady FX až po komplexnější modulární řady, jako řada L, systém Q nebo iQ-R.
 • Přístroje např. skenery čárových kódů, elektrické šroubováky nebo Vision systémy mohou být snadno spojeny s řízením.
 • Intuitivní ovládací přístroje GOT Mitsubishi Electric zobrazují pracovní postupy v textové podobě.
 • Pohonné a robotické technologie mohou být snadno integrovány do jedné výrobní buňky.

Integrovaný

Montážní práce musí často odpovídat různorodým provozním podmínkám továrny, kde je bezpodmínečně nutné spojení se systémy ERP a MES.
 • Možnosti připojení více uchopovacích aplikací na CC-Link a CC-Link IE sítě.
 • Vysokorychlostní datová komunikace umožňuje synchronizaci úkolů.
 • Technologie MES propojuje firemní systémy pro správu zdrojů a výkonu výroby v reálném čase.

Volitelné funkce ovládacího přístroje

Guided Operator Solutions nabízí řada terminálů. Ty sahají od jednoduchých LED a tlačítkových přístrojů až po přístroje s řízením dveří. Dodávány jsou také opce pro samočinné vypínače a fotoelektrické svorky.

Příslušenství

Master a Gateway

Poka Yoke = prevence chyb

Poka-Yoke je metoda pro eliminaci chyb ve výrobě nebo logistice u zdroje, předtím než vzniknou. Na základě principů Poka Yoke, což volně přeloženo znamená 'prevence chyb', vyvinulo Mitsubishi Electric svá integrovaná Guided Operator Solutions.