Produkty a řešení

Automatizované systémy pro továrny

Společnost Mitsubishi Electric nabízí rozsáhlý sortiment technologií a výrobků pro automatizaci a procesy, který výrobním podnikům pomáhá zvýšit produktivitu a kvalitu. Jsou to například řídicí jednotky, kontroléry, výrobky pro rozvod a řízení energie, stroje pro elektroerozivní obrábění, obrábění elektronovým a laserovým paprskem, CNC řídicí systémy a průmyslové roboty. Naše rozsáhlá celosvětová servisní síť navíc poskytuje přímou komunikaci a komplexní podporu zákazníkům.

Produktová řada

Řídicí jednotky

Programovatelné řídicí jednotky – MELSEC

Výrobky řady MELSEC jsou vyvíjeny tak, aby dokázaly plnit i budoucí požadavky a očekávání.
Pokročilé řady výrobků a systémů poskytují vysoký výkon a řešení připravená na budoucnost. Řada MELSEC PLC se skládá ze dvou hlavních skupin:

Modulární PLC řady iQ-R a Q, kompaktní PLC řady iQ-F a F

Dozvědět se více(open new window)

Řídicí jednotky pro jednoduché aplikace

Jednoduše použitelný základní model pro jednoduché aplikace. Řídicí jednotky ALPHA2 nabízejí jednoduché, spolehlivé řízení pro řadu automatizačních aplikací, včetně řízení osvětlení, klimatizace, bezpečnostních systémů, teploty a vody.

Dozvědět se více(open new window)

Motion řídicí jednotky

Řídicí jednotky poskytující vysoce přesné řízení polohy. Servo je řízeno vysokorychlostní servosítí SSCNET, která usnadňuje komplexní synchronní řízení.

Dozvědět se více(open new window)

Počítačové číslicové řízení – CNC

CNC řízení je základem nástrojových obráběcích systémů, v obráběcím průmyslu nazývaných „mateřský stroj“. CNC systémy společnosti Mitsubishi Electric jsou vybaveny nejnovější řídicí jednotkou CPU a vysokorychlostní optickou servosítí pro vysokorychlostní a vysoce přesné obrábění. Přispívají ke zvýšení produktivity v automobilovém a IT průmyslu, stejně jako v řadě dalších odvětví.

Dozvědět se více(open new window)

Pohonná technika

AC servozesilovače – MELSERVO

Systémy MELSERVO kombinují servomotor a zesilovač a jsou ideální pro řízení pohyblivých částí různých strojů a zařízení (otáčky, moment, polohování apod.). Přispívají k vývoji konkurenceschopných zařízení, například zdrojů pro průmyslové stroje.

Dozvědět se více(open new window)

Frekvenční měniče – FREQROL

Univerzální frekvenční měniče řady FREQROL umožňují libovolně a snadno měnit otáčky třífázových indukčních motorů. Rozsáhlá výrobní řada poskytuje maximální úroveň kontroly a úspory energie pro řadu strojů.

Dozvědět se více(open new window)

Vizualizace

Rozhraní člověk-stroj (HMI) – GOT

Rozhraní člověk-stroj (HMI) – GOT Řada GOT rozhraní HMI byla vyvinuta s důrazem na maximální využitelnost. Vychází vstříc požadavkům zákazníků na zvýšení efektivity, zvýšení produktivity a vytváření přidané hodnoty, a umožňuje jim monitorovat informace z PLC, CNC a dalších FA výrobků, a modifikovat pomocí rozhraní HMI různá data.

Dozvědět se více(open new window)

SCADA (MAPS)

Sada Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) je softwarový nástroj pro analýzu životního cyklu, který nabízí přidanou hodnotu v rámci celého výrobního procesu, ve fázích konstrukce i integrace.

Dozvědět se více(open new window)

Průmyslové roboty

Průmyslové roboty – MELFA

Menší, lehčí a rychlejší roboty schopné zvládat větší zátěž, jak ve smyslu hmotnosti, tak ve smyslu funkcionality. Pokročilý vývoj ve společnosti Mitsubishi Electric zahrnuje doplnění specializovaného motoru a řídicí jednotky vybavené čipovou sadou RICS T64-bit. Modely v této řadě jsou nyní vybaveny funkcí detekce kolize a používají se k automatizaci ve stále větším počtu výrobních podniků, kde pomáhají zvýšit přidanou hodnotu při výrobě.

Dozvědět se více(open new window)

Nízkonapěťové výrobky pro rozvod energie

Nízkonapěťové výkonové vypínače

Bezpojistkové jističe a proudové chrániče Mitsubishi Electric vyhovují celosvětovým normám, včetně evropských a čínských. Široká nabídka výrobků, včetně nových ekologických řad WS-V, řeší různé požadavky našich klientů na úsporu energie a prostoru.

Dozvědět se více(open new window)

Stykače a spouštěče motorů

Elektromagnetické stykače se používají k řízení (spuštění/zastavení) strojních zařízení, klimatizací, osvětlovacích systémů apod. Mitsubishi Electric nabízí rozsáhlý sortiment stykačů pro širokou řadu řídicích aplikací.

Dozvědět se více(open new window)

Výrobky k monitorování elektrických veličin

Přístroje pro měření energie

Široká řada výrobků Mitsubishi Electric pro měření vyhovuje různým aplikacím, jako je kvantifikace, měření, zobrazování, zaznamenávání a monitorování elektrické energie, proudu a napětí v továrnách a budovách.

Dozvědět se více(open new window)

Obráběcí stroje

Laserové obráběcí stroje

Mitsubishi Electric nabízí široký sortiment strojů pro laserové obrábění, od 2D a 3D jednotek až po vyvrtávací stroje a stroje na velké obrobky. Všechny poskytují bezprecedentní úrovně přesnosti a rychlosti pro obrábění různých materiálů a prakticky jakéhokoli tvaru a velikosti. Součástí je komplexní systém servisních služeb, včetně konzultací k výrobkům, školení, vývoje programovacího softwaru zákazníka, poprodejních služeb atd. Tyto špičkové výrobky na globálním trhu nabízejí zkrácení doby výroby, působivou úsporu energie a jedinečnou kvalitu povrchu.

  • Stroje pro 2D laserové obrábění
  • Stroje pro 3D laserové obrábění
  • Laserové vyvrtávací stroje
Dozvědět se více(open new window)

Elektroerozivní stroje – EDM

Nejmodernější stroje společnosti Mitsubishi Electric pro elektroerozivní obrábění jsou využívány při výrobě zdravotnického vybavení, polovodičů, elektroniky apod. Množství integrovaných inovativních technologií zajišťuje vysoce přesné a rychlé obrábění, které nejen rozšiřuje oblast použití, ale přispívá také k výrobě spolehlivých, vysoce kvalitních výrobků s optimálními vlastnostmi.

  • EDM výroba matric
  • EDM drátové řezání
  • EDM přesné vyvrtávání
Dozvědět se více(open new window)

Zakázková průmyslová řešení

Průmyslové šicí stroje

Společnost Mitsubishi Electric pravidelně vyvíjí unikátní know-how a demonstruje svou schopnost implementovat inovativní řešení ze segmentu šicích strojů při zpracování oděvů či jemné kůže a výrobě nábytku, automobilových doplňků a bezpečnostních a ochranných prostředků.

Oddělení průmyslových šicích strojů (ISM), založené ve Francii roku 1989, zodpovídá za marketing průmyslových šicích strojů Mitsubishi Electric a příslušných motorů a zařízení v celé Evropě, Severní Africe a Jižní Africe.
Prodejní a technické týmy využívají výhod silné podpory výzkumných a vývojových center v Japonsku a umožňují jim vyvíjet přizpůsobené aplikace, které dokonale plní ty nejnáročnější požadavky.

Dozvědět se více(open new window)