MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Pro maximálni ROI

Automatizační platforma iQ Mitsubishi představuje hardware pro náš koncept e‑F@ctory. Jedná se o automatizační strategii, jež byla vyvinuta na základě našich vlastních celosvětových zkušeností a kompetence v oblasti výroby. Nejdůležitější znaky iQ:

  • Minimální celkové náklady na vlastnictví (Total Cost of Ownership)
  • Hladká integrace
  • Maximalizovaná produktivita
  • Transparentní komunikace

Jaké výhody vám přináší iQ Platform

iQ je celosvětovou automatizační platformou, která kombinuje všechny důležité stavební prvky automatizačního procesu v rámci jednoho řízení. Neplýtvejte svými důležitými pracovníky z oblasti vývoje při pokusech o vytvoření součinnosti mezi jednotlivými systémy rozdílných výrobců. S iQ se o integraci systému postará Mitsubishi. iQ nabízí širokou paletu typů kontrolérů, jež spolu bez problémů spolupracují na jedné nosné desce. Vaši inženýři se tak od začátku mohou soustředit na úkoly spojené se samotnou aplikací.

Snížení nákladů

V průběhu celkového životního cyklu automatizačních systémů přispívá iQ ke snížení vašich nákladů. Nejdříve dochází ke zkrácení přípravné fáze, a to na základě vysokého stupně integrace a díky sadě nástrojů pro vývoj – iQ Works. iQ Works umožní rychlejší vývoj a uvedení systému do provozu díky svým vysoce výkonným prostředím pro simulaci a minimalizovaným požadavkům na programování. iQ Works podporuje všechny relevantní typy kontrolérů, bez ohledu na to, zda hovoříme o PLC, řízení pohybů nebo HMI.

Více a rychleji

CPU iQ otevírají tomuto odvětví nové výkonnostní dimenze. Společně s rozšířenou sběrnicí k optimalizaci systémové konfigurace příspívá na základě snížené doby jednoho cyklu k rychlejšímu ROI (Return on Investment) a ke zvýšené produktivitě. CPU, které jsou součástí iQ PLC, provádějí programy v mikrosekundách a přitom aktivují tisíce vstupů a výstupů. Rychlostí 50 MBit/s řídí výkonné kontroléry pohybu současně tucty os, a to pomocí robustní sítě SSCNET III. U aplikací pro výrobu potravin a nápojů tak odpadají mechanické balicí systémy. Konstrukce strojů se zjednodušuje a doby nutné k nastavení zkracují, čímž se zrychlují přechody mezi pracovními procesy. Průmyslová odvětví s automatizovanou výrobou profitují z integrace plně vybavených kontrolérů robotů do platformy iQ. Díky spojení procesního kontroléru a diskrétního řízení lze pomocí iQ Platform ovládat také celou řadu kombinovaných aplikací. Rovněž komplexní systémy, jakými jsou třeba výrobní linky, které kromě výrobního procesu vyžadují také řízení pohybů a procedur, lze jednoduchým způsobem ovládat prostřednictvím jednoho kontroléru.

Volný informační tok

Díky kompatibilitě s nespočetným množstvím sítí lze iQ Platform využít při výstavbě kompletních zařízení. Nelze nevzpomenout otevřenou síť CC-Link, která umožňuje "bezešvou" výměnu dat napříč všemi oblastmi výrobního zařízení, pochopitelně včetně IT systémů. A tak je možné připojení na první celosvětovou otevřenou gigabitovou ethernetovou síť – CC-Link IE. Nyní už vaše síť nebude omezovat produktivitu podniku, neboť všechny informace budou vždy dostupné tam, kde budou potřebné.iQ е съвместим с голямо разнообразие от мрежи за организиране на цялостните системи в завода. Сред тях са отворената CC-Link архитектура, осигуряваща плавен информационен поток през всички нива на завода, до IT системите на предприятието и още по-далече. Освен това iQ напълно се възползва от CC-Link IE, първата в света гигабит Ethernet отворена автоматизационна мрежа. Вашата мрежа вече няма да ограничава производителността на предприятието ви, тъй като информацията става наистина достъпна за тези, които имат нужда от нея.

iQ také pro vás

Posledním klíčovým hlediskem je možná úprava měřítka iQ. Je schopná řídit jak celé výrobní linky, tak jednotlivé stroje. Požadujete-li vysoký výkon v systémech malých rozměrů, nakonfigurujte tuto platformu jako pouhý PLC nebo kontrolér pohybů. Nezáleží na tom, jaké máte požadavky, iQ vždy přináší precizní řešení.

Technické údaje