MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Tento kompaktní frekvenční měnič poskytuje mimořádnou výkonovou úroveň a je vhodný pro pohony zdvihu nebo výkonné stroje, jejichž kroutící moment je možné využít pro rekuperační brždění.

Zachovává energii, redukuje náklady

Tento frekvenční měnič, který představuje celou řadu inovativních technologií, přináší mimořádný výkon a je ideálním řešením pro pohony jeřábů či zdviží a silné stroje s otáčkami, které lze využít u rekuperačního brzdění. To zahrnuje široký rozsah aplikací s vertikálními a horizontálními pohyby, jako jsou např. dopravní systémy, odstředivé separátory, testovací stroje, navíječky a tak dále.

Nový FR-A741 přispívá jak k redukci investičních výdajů, tak k udržování provozních nákladů na nízké úrovni. Díky integrované funkci regenerace energie lze pracovat s menšími a ekonomicky příznivějšími pohony a využívat jednodušší a prostorově méně náročné uspořádání převodovkových skříní.

Vysoký potenciál úspory energie

Snižování spotřeby energie a ochrana životního prostředí jsou v současné době klíčovými aspekty strojírenství a plánování provozů. Největší podíl na celkové spotřebě energie mají zpravidla pohonné motory, které rovněž zabírají mnoho prostoru a vyžadují speciální chladicí zařízení. Systém rekuperačního brzdění využívaný u FR-A741 je v porovnání s běžnými pohonnými systémy podstatně efektivnější a skýtá možnosti výrazné úspory energie.

Snadnější instalace

Díky integraci frekvenčního měniče a systému obnovy energie do jedné jednotky se snižují požadavky na prostor, což značně usnadňuje instalaci převodovkové skříně.

V důsledku integrovaného AC reaktoru, kdy není potřeba externí brzdové jednotky, je eliminována významná část další elektroinstalace. Pro tyto měniče je potřeba až o 60 % méně vodičů hlavního proudového obvodu a v závislosti na výstupním výkonu zabírají až o 40 % menší prostor. Z toho vyplývá podstatné snížení celkové délky kabeláže a rovněž nároků na prostor převodovkové skříně.

Ideální pro jeřáby a zdviže

Frekvenční měniče FR-A741 jsou inovativními a inteligentními pohonnými systémy umožňujícími snadnou integraci do komplexních systémů. Jsou zvlášť vhodné pro použití v aplikacích pracujících s cyklickým zrychlováním a zpomalováním a všude tam, kde se běžně pracuje s brzdnými odpory.

Pro snadnou integraci do aplikací zdvižných zařízení jsou podporovány speciální funkce programování jeřábů, včetně speciální sekvence externího řízení brzdných procesů, funkcí přepínání rychlosti založených na zátěži a čtyř nezávislých limitů otáček pro všechny čtyři kvadranty.

Nejdůležitější vlastnosti výrobku

  • Integrovaná regenerace energie zlepšuje energetickou efektivitu
  • Výrazné snížení vedlejších nákladů při instalaci, efektivnější plánování systémů, jednodušší konstrukce převodovkové skříně
  • Vysoce výkonný pohon s řadou funkcí pro aplikace
  • Oproti konvenčním řešením nižší celkové náklady na vlastnictví