MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

IT infrastruktura a řídicí systémy pro podporu spojení výrobních dat s nadřazenými řídicími systémy pro komunikační řešení Mitsubishi Electric.

Znalosti IT expertů pro výrobní průmysl

Informační management pro automatizaci – objevení nové produktivity

Rozhraní MES-IT společnosti Mitsubishi Electric je osvědčené řešení pro přípravu dat výrobních systémů podnikovým IT systémům pro další zpracování.

V rámci e-F@ctory Alliance si Mitsubishi Electric cíleně zvolila partnery pro rozšíření vlastní výkonnosti na základě kombinace prvotřídních řešení.

Společnost Atos Origin se k e-F@ctory Alliance-připojila jako partner, který přímo navazuje na rozhraní MES-IT. Mitsubishi Electric poskytuje společnosti data a Atos Origin poté řešení pro úpravu těchto dat a předávání těchto dat dále ve formě transparentních a vyhodnotitelných informací v rámci celé společnosti.

Atos Origin a SAP®

Atos Origin je předním mezinárodním poskytovatelem IT služeb s více než 5000 SAP® konzultanty po celém světě, kteří mohou těžit ze zkušenosti z více než 1.500 projektů. Atos Origin založila pro podporu výrobního průmyslu několik kompetenčních center, která poskytují připravená řešení a osvědčené postupy pro různá průmyslová odvětví jako např. automobilová výroba, chemie, farmacie, ropa, plyn a spotřební zboží.

Skutečná integrace

Atos Origin vyvinul iniciativu „SAP® Maximize Manufacturing Together (MMT)” pro realizaci perfektní továrny, v jejímž rámci jsou k dispozici rozsáhlá řešení pro potřeby výrobních podniků. Hlavními přednostmi iniciativy MMT jsou redukované náklady na výrobu a zmetky, optimální plánování, řízení a kontrolu výrobních procesů a tvorbě vyššího zhodnocení použitého kapitálu.

Atos Origin