MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

versiondog – projekt správy dat. Automatické zálohování dat a správa verzí pro automatizovanou výrobu

Neustálý tlak na zvyšování produktivity vede k tomu, že jsou automatizované procesy a zařízení během jejich životnosti upravovány a demontovány. Ve většině případů vedou strukturální změny řízení k plynulému upgradu.

Na projektu automatizace často pracuje řada různých osob, někdy je práce zadávána pracovníkům vlastní firmy a také externím dodavatelům a systémovým integrátorům. Pokud na různých dílčích částech příslušných programů pracuje tolik osob, zvyšuje se enormně nebezpečí chyby verze a důsledky mohou být katastrofální.

´Řešení přichází ve formě automatické správy dat, automatické správy verzí a automatického zálohování dat. Mitsubishi Electric integrovalo společně se svým partnerem e-F@ctory Alliance Auvesy jeho software pro správu dat versiondog do další verze konfiguračního a programovacího software Mitsubishi GX Works2. versiondog zajišťuje pořádek v prostředí automatizace tak, že je vždy jasné, která verze softwaru momentálně běží, kde se nachází záloha dat a jaké změny byly dosud na projektu provedeny. versiondog je certifikované firemní řešení pro zprávu softwaru a dat v automatizované výrobě, které je možné použít ve všech průmyslových odvětvích.

versiondog integrovaný v GX Works2 automatizuje dosavadní manuální manipulaci s různými verzemi automatizačního softwaru. Uživatelé mohou projekty GX Works přihlašovat nebo odhlašovat do nebo z centrálního serveru nebo sítě pomocí přímých datových připojení nebo přes brány k podsítím a dokonce přes firewally, zatímco jsou data programů v PLC Mitsubishi Electric, ale i ostatních zdrojích, jako jsou NC/CNC systémy, polní přístroje nebo pohony automaticky zálohovány.

Auvesy