MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Paralelní engineeringový systém s konzistentní implementací funkčního engineeringu

Rychleji na trhu

Modul „PLC & BUS Extension“ firmy EPLAN nabízí rozsáhlé funkce pro výměnu projektových dat pomocí nástroje pro navrhování a plánování pro PLC systémy.

Mitsubishi Electric a e-F@ctory partner EPLAN se po dlouhou dobu zabývali touto slabinou při plánování. Obě firmy společně nabízí procesně orientovaná engineeringová řešení, která zaručují kontinuální pracovní postup od první myšlenky projektu, přes vývoj a plánování až po výrobu a poskytují vhodné nástroje pro řadu různých engineeringových požadavků.

Centrem EPLAN Engineering Center je platforma EPLAN, která vytváří nová měřítka od prvního návrhu až po detailní plánování. Ať se jedná o grafické náhledy, vyhrazená místa pro funkce, počáteční data projektu pro frekvenční měniče, senzory, roboty a vstupy a výstupy PLC nebo kusovníky pro objednání: Na platformě EPLAN je možné přímo provádět nejrůznější úkoly při projektování.

Přednosti

  • Konzistentní data ve všech fázích projektu
  • Úspora času při vývoji systému
  • Integrovaná makra Mitsubishi Electric a CAD data
  • Integrované nástroje pro návrhy

EPLAN