MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Tento řídicí systém pro vodní management je plně integrován do GX IEC Developeru a prostředí iQ Mitsubishi Electric.

ME-Automation Projects poskytuje řídicí systém pro vodní managament s plně integrovanou podporou GX IEC Developer a iQ Works od Mitsubishi Electric. Kontrola, obsluha a řízení průmyslového zařízení probíhá přes řídicí systém. Procesní řídicí systém PMSX®pro je koncipován tak, aby byly v plném rozsahu splněny všechny požadavky na dostupnost, hospodárnost, možnosti rozšíření a flexibilitu. Vyznačuje se zásadním zjednodušením hardware a software a skládá se odladěného systému standardizovaných automatizačních zařízení.

Integrovaná nápověda a výkonné nástroje pro diagnostiku, simulaci a kontrolu kvality poskytují personálu podporu při efektivním řízení provozu.

Efektivní řízení projektu

ME-Automation Projects nabízí jak řešení pro čistírny odpadních vod a zařízení pro úpravu pitné vody automatizační řešení pro elektrárny, spalovny odpadu, tak i perspektivní řídící techniku a efektivní řízení projektu.

ME-Automation Projects