MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Přední poskytovatel standardizovaných MES řešení pro diskrétní výrobu. Umožňuje bezproblémové připojení na rozhraní MES IT Mitsubishi Electric.

Kompletní MES řešení

Jeden systém pro všechny požadavky – integrovaná metoda

Transparentnost je dnes hlavním požadavkem všech výrobních podniků. Z důvodu stále větších požadavků ze strany státu, standardizačních společností, zákazníků a akcionářů je pro vedení společnosti životně důležité vědět, co kde a jak se ve firmě odehrává.

MES koncept MPDV Hydra integruje všechny kritické funkce výrobního podniku v jednom jediném systému pro vytvoření úplné transparentnosti všech provozních procesů.

MPDV vstoupilo do e-F@ctory Alliance, aby podpořilo cíle ve směru kombinace řešení Mitsubishi Electric s nejlepšími řešeními jednotlivých oborů ostatních společností. MES System Hydra MPDV představuje protějšek rozhraní MES IT MitsubishiElectric při zpracování podnikových dat. Tento modul iQ platformy poskytuje jednoduchý a rychle použitelný přímý informační kanál mezi oblastí výroby a IT systémy jako je např. Hydra.

Transparentní výroba

Hydra je rozsáhlé řešení pro záznam a správu výrobních dat z oblasti výroby. Nezpracovaná data jsou rozhraním MES IT poskytována pro další zpracování tak, aby byly viditelné rozsáhlé informace o oblastech s kritickými výrobními procesy.

Vyhněte se problémům

Samozřejmě nestačí pouze vědět, že existuje určitý problém. V ideálním případě by měl být MES schopen problém předpovídat před tím, než k němu dojde, aby mohl být proveden včas zásah a nedošlo tak k vyrobení zmetků. Hydra Modul pro záznam dat touto schopností disponuje.

Funkce na vysoké úrovni

Hydra nabízí kromě zaměření na procesy výrobní oblasti také cenné funkce pro management podniku jako je materiálová a výrobní logistika, plánování výroby a další.

MPDV umožňuje prostřednictvím certifikovaných rozhraní na řadu SAP® modulů také plnou podporu pro SAP® aplikace. Proto mohou dnešní uživatelé SAP® koncipovat bez obav do budoucna MES řešení, která jsou založena na Hydra.

mpdv