MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Integrace webových služeb do úrovně řízení vašeho zařízení

Na rozdíl od jednoduchého webového serveru spojuje Mako Server všechny komponenty a nástroje, které jsou třeba pro vytváření jednoduchých a efektivně rychlých, grafických náročných a dynamických webových aplikací pro řízení. Všechny potřebné funkce jsou již kompletně integrovány, dodatečný Server Framework požadovaný v aplikaci, který vyžaduje další zdroje, již není třeba.

Díky tomu, že Mako Server v jednom jediném, kompletním paketu nabízí vše, co je nutné pro vytváření náročných webových aplikací, může ušetřit čas, náklady a práci. Aplikace jsou napsány v jednoduchém skriptovacím jazyku Lua. Díky integraci Mako Serveru do C Controlleru je celá komunikace směrem z a do PLC a připojených přístrojů předkonfigurována a není nutné vytvářet žádné komunikační protokoly.

Ke standardním funkcím patří:

  • Event handler – asynchronní, dvousměrný HTTP(S) protokol
  • Lua Server stránky, včetně Lua virtual machine
  • SSL/TLS Client/Server včetně SSL certifikátu
  • Raima databanka, SQLite databanka a spojení Lua-SQL
  • Webové služby – JSON-RPC, XML-RPC s SOAP
  • Knihovny HTTP(S)-Client
  • Client a Server (secure) TCP Socket API
  • Mailový klient (SMTP)

Bezpečnostní úvahy

Bezpečnost řízení je rozhodující pro systém, který ovládá průmyslové sítě a citlivé aplikace. Vzdálená správa a údržba nesmí být zdrojem bezpečnostního rizika pro plynulou komunikaci mezi senzory a přístroji, řízeními a systémy MES/ERP.

Mako Server zajišťuje bezpečnou komunikaci tím, že uživatele, který je danému sezení přiřazen, při přihlášení automaticky ověřuje.

Der Mako Server obsahuje také přídavný modul WebDAV pro bezpečné poskytování dat a nabízí jednoduchý a bezpečný prostředek pro aktualizaci webového serveru na C Controlleru. Přitom je C Controller spojen s počítačem v podstatě jako konvenční přídavný síťový disk.

Správa inteligentních systémů

Při integraci Mako Serveru firmy Real Time Logic do C Controlleru od Mitsubishi Electric mohou uživatelé rychle a efektivně vyvíjet pokročilé dynamické webové aplikace, pomocí nichž je možné, kromě jiného ovládat Industrie 4.0, Cloud spojení a „Internet of Things“.

Real Time Logic