MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Přední poskytovatel rozvaděčových systémů s prefabrikovanými výřezy pro ovládací jednotky GOT Mitsubishi Electric.

Řešení pro ovládací zařízení HMI

Ovládací zařízení a ovládací panely – vše na míru

Ultimativní systém vizualizace

Pro splnění dnešních požadavků řízení průmyslového provozu je rozhodující neustálá dostupnost informací o všech výrobních procesech, aby byly eliminovány nákladné prostoje a zvýšena kapacita. Současně je také důležitý komfort a bezpečnost v prostředí, ve kterém stojí v centru zájmu mobilita a jednoduchá obsluha pro operátory, programátory a pracovníky údržby.

Mitsubishi Electric a Rittal na tento požadavek zareagovali nabídkou kompletního řešení, které je možné individuálně upravit podle požadavků a přání zákazníka.

Použití bezkonkurenčních a vysoce kvalitních dotykových panelů Mitsubishi série GOT1000 společně s inovativním a skvěle vyvinutým systémem ovládacích panelů Command-Panel firmy Rittal nabízí optimální řešení pro maximalizaci výnosů vašich investic (ROI – Return On Investment).

Rychle a jednoduše

Systémy HMI ovládacích panelů umožňují obsluze v dialogu se strojem rychle, jednoduše a přesně reagovat. Systémy ovládacích panelů Rittal jsou modulární, k dispozici v různých velikostech a dobře použitelné jak v centralizovaném, tak i v decentralizovaném prostředí.

Všechny systémy ovládacích panelů Rittal mohou být konfigurovány tak, aby byly schopny virtuálně pojmout každou zobrazovací jednotku Mitsubishi a příslušná I/O rozhraní.

Efektivita nákladů

HMI zařízení Mitsubishi Electric pro rychlý přístup k informacím a snadnou ovladatelnost mohou být bez problémů integrovány do prefabrikovaných ovládacích panelů Rittal. Předností úspěšné série ovládacích panelů Rittal jsou rozměry dle požadavků zákazníků, příslušenství a design.

Mitsubishi Electric vyvinulo společně s největším světovým systémovým dodavatelem pro techniku rozvaděčů a partnerem e-F@ctory firmou Rittal modulární rozvaděče při použití Ri4Power Structured System firmy Rittal a inovativních nízkonapěťových spínacích zařízení Mitsubishi.

Rychlé a spolehlivé

Systém Ri4Power firmy Rittal byl koncipován pro rychlou a spolehlivou konstrukci nízkonapěťových spínacích zařízení pro stroje, zařízení, budovy a řízení motorů a je dimenzován pro zátěže do 3200 A. Systém je certifikován dle ASTA a splňuje v souladu s EN 61439-1/2 požadavky na konstrukci pro zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů v energetických rozvodech.

Snadné plánování a instalace

Systém Ri4Power umožňuje snadné plánování, manipulaci a perfektní montáž a vysokou míru modularity. Plná flexibilita je dosahována tak, že je možné upravit oddělené sekce uvnitř skříňového rozvaděče speciálně pro danou aplikaci dle požadované funkce.

Rozvaděčové moduly pro nízkonapěťová spínací zařízení s certifikační dokladem od Mitsubishi představují kompletní řešení, které uživateli umožňují zvolit nejlepší komponenty a systémy dané třídy s jistotou dodržení všech bezpečnostních požadavků.