MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Snadné a jednoduché programování automatizačních aplikací pro řízení na výrobní úrovni

Tvorba aplikací se složitým programovým kódem je podstatně snazší pomocí některého z vyšších jazyků než pomocí PLC kódu. To se týká např. aplikací, kde je část pro zpracování dat podstatně větší než vlastní řídící program.

Lepší řešení

RT Leaders, partner e-F@ctory Alliance vyvinul softwarový vývojový nástroj C Automation SDK, postavený na C Controlleréru, osvědčené iQ hardwarové platformě Mitsubishi Electric, který eliminuje všechny problémy týkající se speciálního hardwaru, operačního systému, compileru nebo komunikačních ovladačů.

C Controller je vybaven přímým přístupem na všechny automatizační komponenty Mitsubishi Electric, jako např. Motion Controller, řízení robotů, frekvenční měniče atd. Zatímco PLC zpracovává program, počítá C Controller všechny potřebné proměnné v reálném čase.

C Automation SDK

C Automation SDK je interpret skriptů pro C Controller a pro vytváření automatizačních programů využívá etablovaný a volně dostupný jazyk Lua. Lua je rychlý jazykový engine s malou potřebou zdrojů, který lze snadno integrovat do stávajících aplikací. Je dodáván v provozuschopném stavu pro všechny platformy, které jsou vybaveny standardním C compilerem.

Na jednom C Controleru může simultánně běžet až 16 úkolů, které mohou být řízeny buď přes externí nástroje nebo interní signály PLC. Mitsubishi C Controller je dodáván předinstalován se všemi objednanými moduly C Automation SDK a příslušnými licencemi.

RT Leaders