MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Vysoce kvalitní planetové převodovky Wittenstein alpha jsou nyní integrovány do systémových řešení Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric rozšířilo spektrum svých aplikací o dynamická, efektivní a kompletní mechatronická řešení. To probíhá díky spolupráci s e-F@ctory partnerem WITTENSTEIN alpha, pomocí které je technologie planetových převodů tohoto specialisty integrována do řídící platformy Mitsubishi Electric.

Spolupráce Mitsubishi Electric a WITTENSTEIN alpha vede ke konkurenčním systémovým řešením, které jsou založeny na velmi hlubokých expertních znalostech a které si nárokují splnění rozsáhlých požadavků všech zákazníků.

WITTENSTEIN alpha je předním výrobcem hlav planetový převodů s malou vůlí, pravoúhlých hlav servo převodů, ozubnicových soustav a spojek. Mitsubishi Electric je jedním z předních světových výrobců řídící automatizační technologie.

Hygienické aplikace

Mitsubishi Electric je známé pro svá řešení v hygienicky senzitivních oblastech, jako potraviny&nápoje, farmacie a kosmetika. Díky e-F@ctory partnerovi WITTENSTEIN alpha byla tato kompetence rozšířena do celé oblasti převodových hlav vyvinutých pro hygienické oblasti (certifikát EHEDG) a motorů pro použití v hygienickém a sterilním prostředí.

Převodové hlavy umožňují novou míru svobody pro vývoj, neboť mohou být přímo integrovány do procesu, protože jsou vhodné pro přímý kontakt s potravinami a odolávají chemickým čistícím prostředkům.

Speciální opce pro roboty Delta: Převodová hlava s hygienickým designem HDP s hnací přírubou.

Konstrukce celého hnacího ústrojí

Software pro konstrukci převodových hlav a motoru cymex® představuje nejlepší řešení pro návrh mechatroniky ve své třídě. Např. Codian Robotics a ostatní zákazníci využívají dynamické řešení Mitsubishi Electric a e-F@ctory partnera Wittenstein alpha. Díky jejich dlouholetému know how v oblasti inženýringu, jejich uznávaných metodických a expertní znalostí softwaru a jejich portfolia vysoce výkonných produktů můžete generovat řešení s nepřekonatelnými technickými daty. Perfektně padnoucí řešení a řešení na míru generují kompaktní design a úsporu nákladů.

Wittenstein