MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Systém řízení procesů

Monitoring, obsluha a řízení průmyslového zařízení probíhá pomocí řídícího systému.

Procesní řídící systém PMSX®pro je koncipován tak, aby byly splněny požadavky na disponibilitu, hospodárnost, rozšiřitelnost a flexibilitu v plném rozsahu. Vyznačuje se vysokým stupněm unifikace hardwaru a softwaru a skládá se z vyladěného systému standardizovaných automatizačních zařízení.

Topologie řídící techniky se vždy řídí podle procesně technické struktury procesu. Horizontálním rozdělením zařízení do funkčních jednotek s přiřazením k řídící technice je dosaženo maximální bezpečnosti, disponibility a flexibility. Tak je možné realizovat jasně rozdělené, hierarchicky uspořádané a tím přehledné a ovladatelné zařízení. Procesně technické redundance nejsou pomocí řídící techniky odstraněny.

PMSX®pro poskytuje pro efektivní management zařízení a údržby konzistentní konfiguraci a parametrování celého zařízení z jednoho centrálního místa. Dynamizovaná funkční schémata a konzistentně dopředná dokumentace poskytují operátorům i v kritických situacích jednoznačný přehled o procesu a umožňují rychlý zásah. Integrovaná funkce nápovědy a výkonné nástroje pro diagnostiku, simulaci a zajištění kvality poskytují personálu podporu při efektivním řízení provozu.

Charakteristické vlastnosti

 • Distribuovaná systémová architektura a volně škálovatelná topologie
 • Nejvyšší spolehlivost a disponibilita až 99,9 % p.a.
 • Redundance až do nejnižší úrovně
 • Bezpečné a přednostní řízení procesu
 • Dopředná dokumentace podle VGB-R 170 C
 • Volání dynamizujících funkčních schémat z grafů
 • Extrémně výkonná archivace
 • Inteligentní a časově posloupná správa alarmů
 • Časové otisky na decentrálních vstupních modulech
 • Monitoring přerušení vodiče a zkratu
 • Automatický backup a funkce obnovení
 • Rozsáhlé nástroje pro Asset Management
 • Použití osvědčených , standardizovaných technik
 • Rozšiřitelný za provozu
 • Bezpečné připojeni k ostatním sítím přes firewall