MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Recycling

Automatizace - podpora pro recyklaci a ochranu životního prostředí

08.11.20233 minut čtení

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila zprávu o stavu evropského trhu se sekundárními surovinami v lednu 2023. Podle zjištění odborníků jsou tyto suroviny klíčové pro dosažení oběhové ekonomiky, protože sekundární využití vysoce kvalitních recyklovaných materiálů minimalizuje potřebu těžby přírodních zdrojů.

Efektivní recyklace je tedy prospěšná nejen z ekologického hlediska, ale také z finančního hlediska. A jak mohou řešení automatizace podpořit tento vývoj?

Moderní automatizační řešení jsou využívána na každém stupni manipulace s odpady - od sběru až po finální zpracování. S inovativními produkty a systémy může být proces mnohem výkonější a nákladově efektivnější, s mnohem menším dopadem na životní prostředí.

Moderní řešení pro recyklaci

Inteligentní řešení pohonů mohou přeměnit stávající závody na moderní a efektivní recyklační závody bez většího technického úsilí. Například stávající lisy, vybavené zastaralými motory a kapalinovými startéry nebo hydraulickými spojkami, lze snadno přeměnit na měniče s nízkou frekvencí údržby a s třífázovými asynchronními motory. Tím se nejen snižují náklady na energii, opotřebení a údržbu, ale zvyšuje se i celková účinnost provozu.

Recyklace a udržitelnost s Mitsubishi Electric

Vývoj technologií, které umožňují obnovu surovin, je součástí vize udržitelnosti Mitsubishi Electric a jeho závazku k neutralitě klimatu. V rámci tohoto úsilí byla založena laboratoř Hyper Cycle Systems, kde inženýři z různých společností Mitsubishi Electric vyvíjejí technologie k zlepšení efektivity recyklace. Odborníci vyvíjejí řešení pro získání co nejvíce materiálu z vyřazených výrobků a zachování co nejčistších sekundárních surovin.


Skupina Mitsubishi Electric se také zavázala ke zvýšení využívání recyklovaných materiálů. Společnost se zavázala zajistit, aby komponenty vyrobeného vybavení byly znovu využity - mimo jiné k tomuto účelu vyvinula speciální recyklační program. V rámci své Vize udržitelnosti 2050 Mitsubishi Electric také uvedla, že si klade za cíl maximalizovat efektivitu využívání zdrojů, jako jsou plasty a kovy, které vznikají jako odpad při výrobě.

Photo: Getty Images


Témata

Recycling