MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Recycling

Prediktivní údržba - efektivní správa výroby

06.02.20244 minut čtení

Jako inovativní přístupy k údržbě ve výrobě představujeme inteligentní služby a prediktivní údržbu. Využívají moderní nástroje a technologie k včasnému odhalení problémů v závodě.

Hlavním cílem je zabránit závažným poruchám a plánovat činnosti údržby tak, aby co nejméně ovlivňovaly výrobní proces.

Prevence neplánovaných odstávek

Předcházení náhlým neplánovaným odstávkám, které vedou ke ztrátám ve výrobě v důsledku údržby a nedostupnosti náhradních dílů, je velmi důležité v každém průmyslovém odvětví. Odvětví recyklace není výjimkou. Zpoždění při třídění a zpracování recyklovatelných materiálů může mít vážné následky: Nedodržení smluvních termínů dodávek, smluvní pokuty za zpoždění, nahromadění nadměrného množství nezpracovaného surového odpadu a z toho plynoucí problémy při zpracování následných smluvních dodávek a nákupních množství.

Stanovení priorit

Řešením výše uvedených problémů je zavedení strategie prediktivní údržby, která optimalizuje priority týmů údržby a efektivně plánuje jednotlivé úkony.

V tradičním přístupu pracují specialisté údržby, specialisté automatizace a servisní technici podle předem stanoveného harmonogramu. Intervaly mezi plánovanými odstávkami jsou známy a během této doby obvykle nedochází k závažným poruchám. Odstávky souvisejí se stavem stroje, jeho zatížením, používanými metodami údržby atd. Pokud se při pravidelné kontrole nezjistí žádné závažné poškození, stroj se znovu uvede do provozu. Pokud dojde k poruše, tým údržby se soustředí na snížení dopadu na výrobu a snaží se problém odstranit co nejdříve - bez ohledu na denní dobu, počasí, aktuální vytížení závodu atd.

Včasné odhalení potenciálních poruch

Prediktivní údržba se zaměřuje na průběžné sledování strojů a hledání včasných příznaků opotřebení dílů a součástí. Program vyvozuje závěry, často s využitím mechanismů umělé inteligence, na základě informací poskytovaných senzory připojenými ke stroji. Tímto způsobem lze naplánovat a provést úkony údržby, včetně výměny opotřebovaných součástí, dříve, než dojde k poruše a stroj je odstaven.

Mitsubishi Electric podporuje prediktivní údržbu na všech úrovních

Použití frekvenčních měničů eliminuje potřebu komponentů náročných na údržbu, jako jsou hydraulické spojky nebo fluidní startéry. Použití moderních třífázových asynchronních motorů (např. třídy účinnosti IE4), na rozdíl od tradičního motoru s kluzným kroužkem s vysokými nároky na údržbu, snižuje nároky a náklady na údržbu.

Mitsubishi Electric také vyvíjí software, který umožňuje operátorovi nebo vedoucímu výroby sledovat stav stroje v reálném čase. Data historie, přenášená z okrajových zařízení do podnikového informačního systému, lze analyzovat a díky tomu následně identifikovat události, které předcházejí poruše.

Souhra všech těchto prvků znamená, že zákazníci společnosti Mitsubishi Electric mohou šetřit čas a peníze a především řídit svůj podnik předvídatelně a bez nepříjemných překvapení.

Photo: Getty Images


Podobné články


Témata

Recycling